Zaslepení a přepažení chladících kanálů

Vnější bezzávitové zátky zjednodušují výrobu a údržbu. To je pro nástrojárnu a lisovnu. Konstruktér se díky garantovaným vlastnostem nemusí bát vést potřebné kanály z různých stran. 

Zátky interní pak umožňují kličkovat  s hlavním chaldícím kanálem dle potřeby tak, aby se bezproblémů vyhnul vyhazovacímu paketu. Aplikační klíče umožňují osadit interní zátky na přesnou polohu.

A v potřebnných místech pak je chlazení vedeno souběžně s vyhazovači tak, aby byl chladící efekt maximální a rovnoměrný.