Mechanické čelisti (šikmý kolík)

Integrované vedení čelistí pro formy

Integrované vedení čelistí pro formy na plasty, pryž a lehké kovy za použití patentovaných postupů Vám pomůže:

 1. šetřit čas
 2. šetřit prostor
 3. šetřit peníze
 4. a navíc se nezadře

Díky zkušenostem se nám podařilo společně s firmou Ermanno Balzi vyvinout a patentovat nový systém vedení čelistí ve formách. Systém je určen pro formy na plasty a gumu, ale je vhodný i pro použití na lehké kovy.

Systém Balzi je možné použít v provedení minimalizovaném (jednokolíkovém) nebo standardním (dvoukolíkovém). Díky odlišnému přístupu k problematice uchycení a vedení je možné použít zástavbu kompletně  integrovanou do formy (dnešní standard) nebo vyvést vodící kolíky přes obrys formy a tím zmenšit potřebnou velikost rámu. Pro externí vedení se nabízí jako optimální volba použít válce V250CBM nebo válce V220CBL, které jsou přímo koncipovány na takovéto uchycení a jejich váha je optimalizovaná.


Systém je možno rozčlenit podle několika kritérií

Z hlediska počtu vedení:

 • JEDNOKOLÍKOVÉ všude tam, kde jsou potřeba minimální rozměry a jistota vedení. Kompletní zástavba se vejde do šířky pouhých 20mm.
 • DVOUKOLÍKOVÉ standardní provedení pro masivnější vedení. Standardně jsou upevňovací rozměry základy od 60x60 až do 150x200mm. POZOR tyto rozměry neomezují velikost čelisti. Na požádání je možné vyrobit díly na míru.

Z hlediska ZÁSTAVBY do formy:

 • INTEGROVANÁ ZÁSTAVBA DO FORMY kdy je celý systém uvnitř formy, nebo jeho části končí na hranici formy.
 • PŘESAHUJÍCÍ OBRYS FORMY. Systém umožňuje vyvést (protáhnout) vodící elementy přes obrys a tím razantně zmenšit velikost formy! Délka vedení není omezena!

Z hlediska ZDROJE pohybu čelisti:

 • POHYB ZAJIŠŤUJE ŠIKMÝ KOLÍK. Systém je nachystaný na posun členu pomocí šikmého kolíku. Podélné otvory v základní desce umožňují použití i velmi dlouhého (skrz procházejícího) šikmého kolíku. Je možné i zástavba pod úhlem.
 • POHYB ZAJIŠŤUJE HYDRAULICKÝ VÁLEC. O dvoukolíkové vedení může být součástí dodávky upeňovací pdoložka, která umožní přímé přichycení válce na vodící elementy. Druhou varinantou je uchycení válce přímo na posuvný člen a tím zkrátit potřebnou délku, nebo zvýšit odtrhávací sílu válce (při kontra zástavbě).

Z hlediska ZAJIŠTĚNÍ KONCOVÉ POLOHY čelisti:

 • ZABUDOVANÝ ZÁMEK V UPEVŇOVACÍ DESCE. Tato varianta je vhodná do INTEGROVANÉ zástavby. Součástí destičky je nově vyvinutý systém uchycení čelisti.
 • EXTERNÍ ZÁMEK který je zabudovaný do věnce, ukončující prodloužené vedení. Tato varianta se používá v případě zástavby přesahující obrys formy a při vedení čelisti pomocí šikmého kolíku.
 • HYDRAULIKA - obě polohy zajišťuje hydraulický válec.

Systém je nabízen jako variantní, aby si konstruktér mohl seskládat z typizovaných dílů rozměrovou variantu která nejlépe vyhovuje potřebám a požadavkům na funkčnost a zástavbu do konkrétní formy. Průvodce konstruktéra výběrem sestavy najdete zde: Systém je ve fázy testování, prosíme o trpělivost.

Díky optimalizovaným vstupům je možné zajistiti libovolné rozměry na přání zákazníka. Jako velmi zajímavá se jeví varianta provedení vodících elementů s oxinitridační vrstvou, která snižuje tření v systému a zlepšuje ochranu formy pomocí zavírací síly na lise.

 


Pro detaily jsou Vám k dispozici naši technici:

Jan Svoboda ml., email: svoboda@jansvoboda.cz, tel: 00420 724 286 611