Integrované vedení čelistí pro formy

Integrované vedení čelistí pro formy

Systém je možno rozčlenit podle několika kritérií.

Z hlediska počtu vedení:

  • JEDNOKOLÍKOVÉ všude tam, kde potřeba minimální rozměry a jistota vedení. Kompletní zástavba se vejde do šířky pouhých 20mm.
  • DVOUKOLÍKOVÉ standardní provedení pro masivnější vedení. Standardně jsou upevňovací rozměry základy od 60x60 až do 150x200mm. POZOR tyto rozměry neomezují velikost čelisti. Na požádání je možné vyrobit díly na míru.

Z hlediska ZÁSTAVBY do formy:

  • INTEGROVANÁ ZÁSTAVBA DO FORMY kdy je celý systém uvnitř formy, nebo jeho části končí na hranici formy.
  • PŘESAHUJÍCÍ OBRYS FORMY. Systém umožňuje vyvést (protáhnout) vodící elementy přes obrys a tím razantně zmenšit velikost formy! Délka vedení není omezena!

Z hlediska ZDROJE pohybu čelisti:

  • POHYB ZAJIŠŤUJE ŠIKMÝ KOLÍK. Systém je nachystaný na posun členu pomocí šikmého kolíku. Podélné otvory v základní desce umožňují použití i velmi dlouhého (skrz procházejícího) šikmého kolíku. Je možné i zástavba pod úhlem.
  • POHYB ZAJIŠŤUJE HYDRAULICKÝ VÁLEC. O dvoukolíkové vedení může být součástí dodávky upeňovací pdoložka, která umožní přímé přichycení válce na vodící elementy. Druhou varinantou je uchycení válce přímo na posuvný člen a tím zkrátit potřebnou délku, nebo zvýšit odtrhávací sílu válce (při kontra zástavbě).

Z hlediska ZAJIŠTĚNÍ KONCOVÉ POLOHY čelisti:

  • ZABUDOVANÝ ZÁMEK V UPEVŇOVACÍ DESCE. Tato varianta je vhodná do INTEGROVANÉ zástavby. Součástí destičky je nově vyvinutý systém uchycení čelisti.
  • EXTERNÍ ZÁMEK který je zabudovaný do věnce, ukončující prodloužené vedení. Tato varianta se používá v případě zástavby přesahující obrys formy a při vedení čelisti pomocí šikmého kolíku.
  • HYDRAULIKA - obě polohy zajišťuje hydraulický válec.

Systém je nabízen jako variantní, aby si konstruktér mohl seskládat z typizovaných dílů rozměrovou variantu která nejlépe vyhovuje potřebám a požadavkům na funkčnost a zástavbu do konkrétní formy. Průvodce konstruktéra výběrem sestavy najdete zde: Systém je ve fázy testování, prosíme o trpělivost.

Díky optimalizovaným vstupům je možné zajistiti libovolné rozměry na přání zákazníka. Jako velmi zajímavá se jeví varianta provedení vodících elementů s oxinitridační vrstvou, která snižuje tření v systému a zlepšuje ochranu formy pomocí zavírací síly na lise.