Přepažení vnitřních kanálů

Rozdělení přepážek

Přepážky do forem lze obecně rozdělit podle dvou okruhů

  1. vnější a vnitřní. 
  2. rovné a spirálové

Spirálové vnější   |   Spirálové vnitřní   |   Rovné vnější   |   Rovné vnitřní


Vzhledem k tomu, že se obě tyto skupiny prolínají, popíšeme zde obecné rozdíly a doporučené použití.

Rovné přepážky se standardně používají na přepažování toku v místech, kde potřebujeme nutný přívod a odvod v rozdílných úrovních. Typický příklad najdete na následujícím obrázku vlevo. 

ukázka přívodu a odvodu u plochých přepážek spirálová přepážka

Spirálová přepážka se naopak doporučuje používat hlavně v aplikacích, kdy jsou stejné úrovně přívodu a odvodu a/nebo jako zlepšující element chlazení v rovném chladícím kanálu. Díky rozrotování proudu chladícího média se výrazně zlepšuje účinnost chlazení. 

Vnější přepážky jsou postaveny na základu bezzávitové zátky a vztahuje se na ně garance těsnosti-tlaku-polohy-aplikce. Díky použití kvalitních materiálů nepotřebují podpěrnou desku a je možné je aplikovat i do hloubky. 

 


Spirálové vnější   |   Spirálové vnitřní   |   Rovné vnější   |   Rovné vnitřní