Plnění dutiny formy

Naplnění dutiny plastem je podstatný krok k vytvoření plastového dílu. Správný konstruktér se již ve fázi návrhu důsledně zamýšlí nad ekonomikou a ekologií výroby. Správná volba plnění podstatně ovlivňuje čas výrobního cyklu a velikost zbytku (odpadu) pak ovlivňuje cenu výrobku.

Existují dva základní způsoby plnění dutiny a jeden odvozený. Přímé (bezodpadové) pomocí horkých vtoků. Nebo plnění se zbytkem po vtoku (a tedy s odpadem) přes studený kanál. Tato verze se vyplatí poze u velmi malého počtu kusů. A pak samozřejmě kombinace těchto dvou možností.

Díky vytvoření ekonomicky zvýhodněné varianty ELS a VS řady horkých trysek, se posunula hranice výhodnosti použití horkých systémů směrem k menšímu množství výstřiků.

Pokud je nutné, nebo ekonomicky výhodné plnění přes studený kanál, pak Vás jistě zaujme mechanický přepínač vtoku do dutin, včetně odchlazení. 

 

Nabízené řešení:

Přes studenou vtokovou vložku s odchlazeným přepínačem dutin. Singl horké trysky, pro náhradu vtokového kůlu. Sestavy horkých trysek ve standardním nebo speciálním provedení. Horké půlky forem - HotHalf. Sendvičové (etážové) formy.

Nejste si jisti? Poptejte nás.

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00410.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.06810.61MB
Controller Setup0.07110.61MB
Controller Execution0.47512.78MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01110.14MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.01110.10MB
Presenter Module Logo Render0.00420.08MB
Presenter Module Search Render0.00910.05MB
Presenter Menu Top0.00210.00MB
Presenter Module BasketInfo Render0.08810.76MB
Presenter Menu Categories Full0.03310.05MB
Presenter Menu Category0.21010.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.00MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.61814.11MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/plneni-dutiny-formy-c63101'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '63101'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0030
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 1
AND rgt > 48
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|63101|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (63101)
ORDER BY `lft` ASC
0.0003
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105821
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105823
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105575
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 2033127211
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0010
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 1
AND rgt >= 48
ORDER BY `lft` DESC
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.001437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (63101,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00012
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
Total: 250.007541
SessionValue
session_idlo2d4brq70q15o64ef9okldgo2
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address52.201.27.211
last_activity1553495013
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.007s