Odpružený undercut FlexiCore jednodílný

FlexiCore

Souprava FlexiCore obsahuje:

1. FlexiCore

2. bronzové vodící pouzdro (spodní nebo kulaté)

3. upevňovací hlavu

4. upevňovací šroub s plochou hlavou


SOUPRAVA SE SPODNÍM UCHYCENÍM

Materiál

FLEXICORE: AISI 4340 s tenkým chromovým povlakem
VODÍCÍ POUZDRO: CA954 BRONZ
UPEVŇOVACÍ HLAVA: AISI 1018

Kód: FCA

3D modely

IGES STEP Parasolid

SOUPRAVA S OVÁLNÝM UCHYCENÍM

Materiál

FLEXICORE: AISI 4340 s tenkým chromovým povlakem
VODÍCÍ POUZDRO: CA954 BRONZ
UPEVŇOVACÍ HLAVA: AISI 1018

Kód: FCR

3D modely

IGES STEP Parasolid

FLEXICORE - DVOJČINNÝ FLEXICORE

Dvojnásobné spodní vedení zlepšuje přesnost zapolohování výrobku a umožňuje snazší vyhození.
Dvojstranná souprava FlexiCore (FCDA) obsahuje:

 • • komponenty FlexiCore (2 ks)
  • spodní vedení (1 ks)
  • dvojnásobnou upevňovací hlavu (1 ks)
  • šrouby s nízkou hlavou (2 ks)

3D modely

IGES STEP Parasolid

 1. Průměr FlexiCore (D) musí mít takovou velikost, aby jej bylo možno vložit do vodícího pouzdra před započetím procesu
 2. FlexiCore dosahuje nejlepšího výkonu při dodržení minimální vzdálenosti 85mm (3.375”) mezi vrchní částí vyhazovače a zadní stranou vedení
 3. Při plném zdvihu by FlexiCore neměl zcela opustit vybrání.
 4. Připouští se pouze nízkotepelné ošetření povrchu, např. bezproudé niklování nebo chromování.
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00610.05MB
System Initialization0.05410.61MB
Controller Setup0.17310.61MB
Controller Execution0.41812.80MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01210.15MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.01110.10MB
Presenter Module Logo Render0.00420.08MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00210.00MB
Presenter Module BasketInfo Render0.06910.76MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.19010.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.00MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.65114.13MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/odpruzeny-undercut-flexicore-jednodilny-c16501'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '16501'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 203
AND rgt > 212
ORDER BY `lft` ASC
0.0012
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|16501|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (16501)
ORDER BY `lft` ASC
0.0004
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 0
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 0
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 26601
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 0
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 234917974
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 203
AND rgt >= 212
ORDER BY `lft` DESC
0.0003
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (16501,65201,63201,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Total: 260.005545
SessionValue
session_idhih7htubcdk3d7lvuqkh74dab0
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address3.91.79.74
last_activity1553552098
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s