Odformování bočních tvarů

Plastové díly jsou dnes tvarově velmi složité. Komplexnost tvaru plastového dílu je dána širokou paletou možností odforomování, které dovoluje vyrobit i složité tvary, které by jinou technologií nebylo možné vyrobit nebo by jejich výroba byla podstatně dražší.

Obecně se dá odformování bočních tvarů rozdělit na dvě kategorie dle způsobu pohybu.

1) Řízené boční pohyby. Tedy hydraulické nebo elektrické válce. Výhodou tohoto způsobu odfomování je nezávislý pohon a tedy boční tvary mohou být odfomovány kdykoliv během otevírání formy. Osa pohybu může být umístěna libovolně vzhledem k dělící rovině formy. Velkou výhodou je možnost načasovat a řídit rychlost odformování. Zároveň tyto prvky umožňují i velmi dlouhé pohyby (až v řádech stovek milimetrů). Většinou se umístují mimo obrys formy a tím zmenšují formu pro nasazení na menší (a ekonomicky výhodnější) lisy. Obecně platí, že pro delší pohyby je hydraulický válec efektivnější a ekonomičtější varianta. Pomocí výkyvného uchycení umožňují válce tahat jádro po elipsoidní nebo kruhové dráze.

2) Neřízené boční pohyby. Zde se jedná o mechanicky ovládaná jádra. Tyto pohyby mají mechanicky definovaný čas a délku pohybu odformování. Základní ovládací prvek je vždy umístěn kolmo na dělící rovinu formy. Pohyby mohou být ovládány přes šikmý kolík tahající pohyblivou čelist (šíbr). Moderní, ekonomičtější způsob je pak odpruženým elementem, který vyosí tvarovou část mimo plastový díl a umožní vyjmutí plastu z dutiny. Odpružené vyhazovače nebo vyhazovače šikmé se třemi stupni volnosti výrazně zkracují cyklové časy.

Odformování pomocí šikmých kolíků zvětšuje velikost formy a prodlužuje cyklové časy. Výhodou je naopak mechanická jednoduchost. K posunu čelisti stačí pouze pohyb při otevírání a zavírání formy. Není vyžadován externí zdroj pohybové energie.

Speciální odformování: Speciální kategorií je vnitřní spadávání závitů (colapsible core), vnější odpružené odformování pro vnější závity a prolisové tvary. Tyto speciální aplikace jsou ve většině případů určeny pro rotační díly.

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00410.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.05210.58MB
Controller Setup0.05110.59MB
Controller Execution0.41412.71MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01010.13MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.01310.09MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00210.00MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07010.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03010.05MB
Presenter Menu Category0.18810.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.52213.98MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/odformovani-bocnich-celisti-c63201'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '63201'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 49
AND rgt > 254
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|63201|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (63201)
ORDER BY `lft` ASC
0.0008
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105585
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105615
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105653
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105652
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105655
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105659
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105794
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105806
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1303206217
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 49
AND rgt >= 254
ORDER BY `lft` DESC
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000436
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (63201,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00012
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
Total: 300.003550
SessionValue
session_iddv0gl6v98epls75esi2ln5l500
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address18.212.206.217
last_activity1550295295
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s