Zkoušení funkce hydraulických válců - CPC

Zkoušení válců

Zkušební jednotka na zkoušení funkčnosti válců na formě.

Při zkoušce není třeba nasazovat formu na stroj.

Jednotka CPC je určena pro testování funkčnosti hydraulických válců a hydraulických okruhů ve formách na plasty a lehké kovy bez nasazování na lis. Výhodou je mobilita testovacího zařízení a jednoduchá obsluha. Jednotka je dodávána s motorem, rozváděcím ventilem a tlakovými hadicemi. Systém je ovládaný přes páku přepínače dopředného a zpětného chodu válce. 


Charakteristika

  • 1) obsah nádrže 30 nebo 50 litrů podle typu jednotky CPC
  • 2) průtok 4 až 15 L/min podle typu jednotky CPC
  • 3) nastavitelný testovací tlak 1 - 200 Bar podle typu jednotky CPC
  • 4) manuální ovládání chodu pro použití i ke zkouškám na stroji

 

Objednací kód průtok (L/MIN) maximální tlak (BAR) objem nádrže (L)
CPC 5 150 30
CPC-S9L 9 90 30
CPC-S15L 15 50 30
CPC P200 PO15 15 200 50

 

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00510.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.05310.58MB
Controller Setup0.05310.62MB
Controller Execution0.41912.71MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01210.15MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00210.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07010.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.18810.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.53014.01MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Zkouseni-funkce-hydraulickych-valcu-CPC-c29301'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '29301'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 868
AND rgt > 869
ORDER BY `lft` ASC
0.0011
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `id` = 24501
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|29301|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (29301)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 760211699
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00065
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 868
AND rgt >= 869
ORDER BY `lft` DESC
0.0002
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.001436
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (29301,63601,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Total: 230.005539
SessionValue
session_idt0hf74dvrblu785vt753tafla2
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address107.21.169.9
last_activity1545234340
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s