Z-lock: Nezávislé testy

Zátěžové zkoušky umožňují výrobcům i klientům zvolit vhodnou povrchovou úpravu středicího dílu, zdokonalit jeho konstrukční vlastnosti a zajistit hladký průběh pracovního cyklu. 

Kompletní informace naleznete v pdf souboru.

Výrobky značky Progressive Components pravidelně procházejí zkouškami v nezávislých laboratořích pro testování průmyslových systémů. Souběžně s představením inovovaného středění typu Z proběhla série důkladných zkoušek produktu, které z podnětu výrobce zajistila firma Element Materials Technology.

„Společnost Element Materials Technology provádí nezávislé testy životnosti se zaměřením na středicí prvky
již od roku 1999. V případě popisovaného testu byl nejprve nastaven zkušební přípravek spolu s počtem
cyklů, a to tak, aby došlo k přesné simulaci výrobního procesu. Poté již aplikovaná zátěž (4400 lb) překračovala běžné provozní podmínky, čímž se výrazně zvýšila pravděpodobnost výskytu porušení materiálu.