Trysky a samostatné trysky

Horké trysky lze rozdělit podle typu konstrukce, zaůstění do formy a podle typu plnění a podle směru výstupu plastového materiálu z trysky.

Podle typu konstrukce - dvouvrstvá  X  třívrstvá architektura

Dvouvrstvá architektura je jednodušší a levnější na pořízení trysky. Patentované topení poskytuje vynikající homogenitu teplotního pole. Těsnění se nachází v nejtěsnější blízkosti trysky, což díky moderním technologiím není problém. Dvouvrstvý systém poskytuje velmi jednoduchou údržbu. Tento systém nabízí nejmenší zástavbové rozměry (průměr zástavby) vzhledem k vnitřními průměru pro průtok plastu. Možnost ovlivnit materiál hrotu umožňuje optimalizovat tepelné pole ve vstřikovacím otvoru a minimalizovat zbytek po vtoku. Jedná se o kategorii trysek Fxx.

 • Díky umístění čidla v zóně hrotu trysky lze s vysokou přesností regulovat teplotu plastového materiálu
 • Těsnicí a uzavírací prvky v blízkosti hrotu trysky výrazně omezují možnost ztuhnutí plastové taveniny
 • Nízká míra opotřebení hrotu při použití materiálů s plnivem
 • Vkládaná objímka změny barvy izoluje špičku a razantně zkracuje změnu barvy
 • Trysky se dodávají v provedení s volným uložením nebo se závitem pro našroubování do formy

Třívrstvá architektura má jednodušší a levnější zástavbu. Dvojí těsnění proti úniku plastu. Robustní krytování umožňuje aplikaci stranového vstřikování a to od 1o až po úhel 45o.  Díky třetí (krycí) vrstvě posktují ještě lepší homogenitu teplotníého pole. Jedná se o kategorii trysek Dxx a na tento základ navazující typ KSx

Trysky typu DN

 • Dvojité těsnění zabraňuje průsaku taveniny
 • Odolný plášť tělesa trysky
 • Jeden hrot pro všechny druhy materiálu
 • Snazší provoz a údržba
 • Jednodušší opracování sedla trysky
 •  

Trysky typu KS

Vícebodové trysky pro přímé vstřikování: Typ KS5

 • Vhodné pro formování menších přesných dílů při malé rozteči mezi dutinami
 • Aplikace ve formách s menšími rozměry
 • Použití při výrobě dílů vyžadujících dobrou soustřednost
 • Větší počet vstřikovacích míst umožňuje produkci dílů dle zadaných parametrů


Vícebodová tryska pro boční vstřikování: Typ KS8

 • Vhodné pro formování menších přesných dílů při malé rozteči mezi dutinami
 • Aplikace ve formách s menšími rozměry
 • Vstřikování z vnitřní strany průměru pro dobrou soustřednost

 

Zaůstění trysky do formy - s předkomůrkou a bez předkomůrky

Předkomůrka vyrobená ve formě zlepšuje velikost zbytku po vtoku a umožňuje efektivnější řízení teplotního pole. Tato zástavba má vyšší vstupní cenu, ale výsledek je dlouhodobě stabilní cyklus.

Systémy bez předkomůrky, respektivě přesněji trysky si předkomůrku nesou ssebou (předkémůrka je součástí trysky) mají jednodušší a levnější zástavbu. Tyto trysky jsou citlivější na chlazení okolo špičky trysky. Výhodou je jednoduchost oprav trysky při použití abrazivních materiálů.

 

Směr výstupu plastového materiálu z trysky

Souběžně s osou šneku - standardní trysky. Nejčastější použití. V případě potřeby lze tyto trysky dostat do formy pod úhlem. Naklonění trysek se v tomto případě dosahuje sklonem rozváděcí desky. Patří sem i víceobodvá tryska typu KS5, pro plnění více výstřiků najednou, nebo plnění jednoho výstřiku více plnícími body.

Pod úhlem vzhledem k ose šneku. Tyto trysky jsou postaveny na třívrstvé architektuře typu DN. Je možné vybrat si úhel výstupu a tryska se přizpůsobí požadavkům. Jsou určeny spíše na menší a estetické výstřiky v medicíně, obalovém průmyslu, kosmetice, vršky lahví apod. Nejsou vhodné na materiály s abrazivním materiálem.


Víte-li, jakou trysku hledáte, urychlete svoji práci kliknutím na vybranou trysku v tabulce.

Popisek zobrazíte najetím kurzoru myši na obrázek

Tryska pro přímé vstřikování F6/1-11 pro vícenásobné formy F11  pozor nova verze

Tryska pro přímé vstřikování F6/1 pro vícenásobné formy F1, FM-1

Tryska pro přímé vstřikování D6/1 pro vícenásobné formy D1

Tryska FGLT-A1, FGLT-M1

Tryska pro přímé vstřikování F6/1D pro vícenásobné formy F1D

Speciální trysky F11-1B, F6 11-1B Speciální trysky F11-1C, F6 11-1C  Tryska s prodlouženým hrotem F6/1Baaa Tryska s prodlouženým hrotem D6/1B  Tryska pro vstřikování do vtokového kanálu F6/2
 Tryska pro vstřikování do vtokového kanálu FLH6-2P
Tryska pro vstřikování do vtokového kanálu D6/2 Tryska pro vstřikování do vtokového kanálu F6/2D-S  Tryska pro přímé vstřikování F6/2D-N  Tryska pro vstřikování do vtokového kanálu F2D-S-LA
 Tryska pro vstřikování do vtokového kanálu F2D-S-LU Tryska s uzavírací jehlou F6/3  Tryska s uzavírací jehlou pro vícenásobné formy D3 Tryska s uzavírací jehlou F6/3D  Vícebodová tryska pro přímé vstřikování KS6/5
 Vícebodová tryska pro boční vstřikování KS6/8        

 

 

 

 

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00610.05MB
System Initialization0.05410.58MB
Controller Setup0.06010.62MB
Controller Execution0.41612.78MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01110.17MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.01110.08MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00210.00MB
Presenter Module BasketInfo Render0.06910.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03010.05MB
Presenter Menu Category0.18910.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.53614.08MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Trysky-a-samostatne-trysky-c28401'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '28401'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 3
AND rgt > 14
ORDER BY `lft` ASC
0.0002
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|28401|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (28401)
ORDER BY `lft` ASC
0.0005
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 0
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 0
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 104901
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 104801
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105501
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 992204233
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 3
AND rgt >= 14
ORDER BY `lft` DESC
0.0003
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (28401,4501,63101,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00012
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
Total: 270.003548
SessionValue
session_idqrqgv0bhr0qhst8l2tqppjkbj3
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address54.90.204.233
last_activity1553171519
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s