Prodloužená varianta SGDE ventilu - aplikace formou vyhazovače

Aplikační tloušťky plastového dílu

Ventily jsou k dispozici ve třech standardních variantách, které najdete rozllišené v tabulce ve sloupci CM a N. Tato hodnota udává minimální výstupek odvzdušňovacího členu, který definuje tloušťku dílu.

Varianta  SGDE-XX8, tedy C=0,5 mm: Tloušťka stěny je definována výškou odskoku C, který v tomto případě činí 0,5 mm Tento SGDE ventil je možné aplikovat na tloušťku stěn OD 0,6mm výše (pohyblivý člen by se něměl opírat o protistěnu dutiny, aby nedošlo k poškození ventilu a protistěny. U tohoto typu vzniká malý přetok kolmo na dělící rovinu s rozměrem M/N - viz tabulka výše.

Varianta  SGDE-XX8, tedy C=0,8 mm: Tloušťka stěny je definována výškou odskoku C, který v tomto případě činí 0,8 mm. Tento SGDE ventil je možné aplikovat na tloušťku stěn OD 0,9 mm výše (pohyblivý člen by se neměl opírat o protistěnu dutiny, aby nedošlo k poškození ventilu a protistěny. U tohoto typu je zbytek po odvzdušnění zcela rovný. Jsou zde viditelná dvě soustředná kolečka, podobně jako na trubkovém vyhazovači.

 
Variata  SGDE-X38, tedy C=01,3 mm: Tloušťka stěny je definována výškou odskoku C, který v tomto případě činí 1,3 mm. Tento SGDE ventil je možné aplikovat na tloušťku stěn OD 1,4 mm výše (pohyblivý člen by se něměl opírat o protistěnu dutiny, aby nedošlo k poškození ventilu a protistěny. U tohot typu je zbytek po odvzdušnění zcela rovný. Jsou zde viditelná dvě soustředná kolečka, podobně jako na trubkovém vyhazovači.

Aplikační poznámka:
Použijte co nejbližší nižšší zdvih vyhazovacího členu. Čím vyšší zdvih odvzdušňovacího členu, tím je odvzdušnění lepší!

 

Systém se dodává ve třech kusech, jako hlavní, duté tělo (dřík vyhazovače) s odvzdušňovacím ventilem na konci. Další kus je hlavička, která je rozměrově shodná s hlavičkou vyhazovačů dle ISO/DIN. Třetí díl je pak pojistný/fixační člen pro rozebiratelné spojení hlavičky a dříku. 

Ukázka aplikace

Na výše uvedeném obrázku jsou vidět dva možné způsoby odvodu vzduchu z dutiny. První z nich (vlevo) je odvod z dutého těla ventilu do volného prostoru mezi pevnou deskou formy a upínacím stolem. Tato varianta je nejjednodušší.

Druhá možnost spočívá v odvodu vzduchu přes hlavičku do odvodové drážky, a to v případě pevné fixace těla SGDE ventilu. V tomto případě musí být odvzdušňovací drážka vyvedená až na okraj formy - minimální rozměr odváděcí drážky mimo prostor formy jsou 4mm2, nebo průměr vrtání kanálu D=4mm. 

UPOZORNĚNÍ: odvedení odvzdušňovací drážky do odlehčení dělící roviny NENÍ dostatečné!

Vlevo je znázorněno připevnění hlavičky SGDE ventilu po zakrácení na požadovanou hodnotu.

V pravé části je pak vidět způsob rozebrání ventilu v případě čištění pomocí aplikačního klíče SGDE-CH.

Klíč SGDE-CH pro rozebrání a sestavení ventilu.