SGD ventil

Odvzdušnění forem - přínos dynamických ventilů řady SGD

Slabé odvzdušnění formy může významně ovlivnit kvalitu výroby a dramaticky redukovat rentabilitu a životnost formy. To potom vede jak ke značnému ovlivnění kvality výroby, tak k ovlivnění estetických a funkčních vlastností. Odvzdušnění vede nejen k výrobě nekvalitních dílů, ale může vystavit riziku i vlastní formu: chemické působení zachycených plynů při vysokých teplotách může naleptávat ocel v těchto místech. Během provozu dochází ke znečištění odvzdušňovacích kanálků a jejich ucpávání po určité době činnosti. Čištěním odvzdušňovacích kanálků se obecně zajišťuje stálá kvalita vyrobených dílů a chrání forma. 

Dynamický odvzdušňovací ventil SGD je ino- vačním řešením, které pomáhá odstraňovat efekty spojené s nedostatečným odvzdušněním dutin – tzv. „diesel efekt“. Ventil SGD je založen na jednoduchém mechanickém systému, který umožňuje únik plynu z dutiny, a automaticky se uzavírá pod tlakem toku plastu. 

Odvzdušňovací systém a jeho činnost

Vnitřní geometrie ventilu SGD vytváří drážku pro odvod vzduchu mezi centrálním čepem a kluzným prvkem ventilu. Tlak toku plastu překoná sílu vnitřní pružiny a uzavře vzduchový odváděcí kanál dříve než plast naplní bezpečnostní zónu “ZS”. Správné nastavení rozměru “ZS”, pružiny a odvzdušňovacího otvoru zajišťuje spolehlivou činnost ventilu.

Odvzdušňovací otvor ventilu se mění v rozsahu mezi jedním až třemi čtverečnými milimetry podle typu ventilu SGD. Na obrázku uvedeném níže jsou zobrazeny výsledky testu stanovení objemu odvzdušnění ventily SGD. Test ověřuje dobu potřebnou k vyprázdnění komory pneumatického válce pro případ, kdy ventil SGD je umístěn ve výstupním otvoru:

  

• Objem vzduchu: 1570 cm3

• Síla: 368 Kgf

• Doba odvzdušnění:

     > SGD-14 : zástavbový průměr 14mm, určeno na velké díly, minimální tloušťka stěny 1,1mm - doba odvodu vzduchu 2,4 sekund

     > SGD-6 : zástavbový průměr 6mm, určeno na velké díly, minimální tloušťka stěny 0,6mm - doba odvodu vzduchu3,6 sekund 

 Díky značnému objemu odvzdušnění se dramaticky snižuje protitlak vzduchu uvnitř dutiny, což umožňuje modifikovat parametry vstřikování a vylepšuje strukturu plnění. 

Nová generace odvzdušnění tedy nabízí jiné možnosti aplikace (do dělící roviny) proti předchozímu verzi provedení ECOVENT a zároveň umožňuje vynikající odvod vzduchu. Pro srovnání: V případě, že se odvzdušňovala dutina injekční stříkačky o shodném zatížení přes standardní odvzdušňovací drážku 0,02x3mm - trvalo odvedení celého obsahu vdzuchu 183 vteřin. Odvod stejného objemu vzduchu za shodných podmínek, přes systém ECOVENT byl pouhých 1,66 vteřin.

Dynamické odvzdušnění ECOVENT a SGD nabízí 110x lepší odvod plynů z dutiny formy proti standardní odváděcí drážce.

Geometrie a použití ventilů SGD 

Design ventilů SGD umožňuje jeho umístění do dutiny formy v nejvhodnějším místě a to bez přetoku, který byl nutný u předchozí generace. Všechny modely ventilů SGD lze obrábět tak, aby se přizpůsobili geometrii dutiny. 

Design ventilů SGD-14.. umožňuje vkládání ventilu do dutiny se závitem. Ventil se našroubuje prostřednictvím hexa-gonu na zadní straně. Varianta ventilu SGDA-1410 lze aplikovat a demontovat kompletně ze stany dělící roviny, čímž se zjednodušuje aplikace a údržba. 

  

Ventil typu SGD-6.. se vkládá do formy formy ze zadní strany. Instalaci lze usnadnit použitím distanční vložky D-SGD a dutého pojistného šroubu G-SGD. Distanční vložka i dutý pojistný šroub jsou speciálně navrženy pro odvedení plynů z dutiny formy přes ventil SGD do středového otvoru. Odtud je přebytečný vzduch odveden mimo geometrii formy. Prodlužovací člen je možné obrobit na míru, dle potřeby. Polohování rozpěrky vzhledem k ventilu se zajišťuje čepy. Distančí vložka připevňuje prodlužovací část a fixuje ventil na požadované pozici. 

V případě limitovaného prostoru je doporučena aplikace verze ventilu typu SGDL-6.. Tento ventil redukuje velikost zástavby v dutině na průměr 4 mm. Pokud je potřeba, lze zmenšit rozměry SGDL-6 až na tloušťku 3 mm. 

Stopy na vstřikovaném dílu

Podle velikosti zdvihu ventilu se na vstřikovaném dílu vytvoří malá stopa, definovaná výškou N. Pokud tloušťka vstřikovaného dílu umožňuje zdvihy 0,8 mm u ventilu SGD-6 a 1,5 mm u ventilu SGD-1415, stopa na dílu nevznikne. Tento malý přetok je bezpečností opatření, které zvedá těsnící plochu a minimalizuje nebezpečí zatečení plastu do ventilu. V nabídce je i verze bez přetoku. Nasazení tohoto ventilu konzultujte s techniky firmy SVOBODA.

Minimální zdvih u ventilu SGD-6 je 0,5 mm; v tomto případě rozměr “N” bude 0,3 mm.
Minimální zdvih u ventilu SGD-14 je 1 mm; v tomto případě rozměr “N” bude 0,5 mm.