Rozváděcí desky

Speciální rozváděcí desky, systémy s kabeláží a horké části forem

Díky zkušenostem s produkcí speciálních rozváděcích desek a aplikací vícenásobného vstřikování materiálu, sekvenčního vstřikování či vzduchových a hydraulických uzavíracích ventilů je společnost Thermoplay plně schopna reagovat na aktuální požadavky výroby systémů horkých vtoků pro řadu těch nejnáročnějších průmyslových odvětví. Systémy či systémové komponenty značky Thermoplay nacházejí uplatnění ve výrobě pro obory elektrotechniky, zdravotnictví, mikromechaniky, letecké techniky a také při produkci automobilů, obalových produktů, elektroniky, hraček či zařízení a doplňků pro domácnost.  

Dle požadavků zákazníka lze dodat speciální systémy horkých vtoků v rámci následující nabídky:

  1. Kanály (vtoky) jsou vsazeny do rozváděcí desky, resp. horké části formy, kterou lze zabudovat do základové matrice
  2. Kanály s elektronickou a hydraulickou instalací k přímému vsazení do formy bez jakékolivdalší kabeláže
  3. Speciální rozváděcí desky včetně trysek a příslušenství (např. vstřikovacích objímek),nevsazené do formy a bez kabeláže. V případě specifických požadavků na rozváděcí deskunení třeba brát v úvahu rozměry platné pro standardní desky. Pokud je však požadujete,doporučujeme Vám kontaktovat naše zákaznické oddělení nebo zástupce firmyThermoplay pro daný region. 

Standardní rozváděcí desky jedno-, dvoj-, čtyř-, šesti-, a osminásobné:

Firma Thermoplay plně využila poznatků z výroby tisíců rozváděcích desek při vývoji zcela nové série tohoto produktu. Díky inovaci výrobního postupu nyní můžeme plně zaručit nižší ceny a rychlé dodací lhůty. Nová řada standardních rozváděcích desek zahrnuje jedno-, dvoj-, čtyř-, šesti-, a osminásobné verze; nabídka obsahuje více než 50 standardních desek pro použití s tryskami rozdílných průměrů. Desky jsou navrženy tak, aby umožňovaly kombinaci s různými typy kanálů a použití všech průměrových variant trysek typu D nebo F.

V rozváděcích deskách jsou zabudovány topné články s prodlouženou životností, které zajišťují vyváženou distribuci tepla. Keramické konektory na vývodech topných článků umožňují snadné připojení ke zdroji energie a poskytují vynikající izolaci. Čidlo (popř. více čidel) v rozváděcí desce snímá a udržuje optimální teplotu protékajícího plastického materiálu. Parametry rozváděcích desek a jejich příslušenství jsou uvedeny v našem katalogu; lze proto snadno navrhnout formu a rychle zpracovat konkrétní projekt. Thermoplay také stále dodává rozváděcí desky pro “sendvičové” formy v úpravě dle požadaků zákazníka (dvoukomponentní nebo s vertikálním vstřikováním) a mnoho dalších provedení produktu na základě konkrétní objednávky.

Uvedená tloušťka rozváděcích desek platí pouze pro standardní provedení. Při výrobě upravených rozváděcích desek se používá jiný postup a jejich tloušťka se liší.


1 bod vstřiku


2 body vstřiku

 x (mm) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
  260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 400 450 500

Standardní rozváděcí desku se dvěma nebo čtyřmi vstřikovacími body lze na přání speciálně upravit pro jiný typ trysky, resp. změnit rozteč vstřikovacích bodů. Základní rozměry upraveného produktu jsou shodné s parametry standardní desky.

Vzor: “Rozváděcí deska se dvěma vstřikovacími body a roztečí 187mm. Typ trysky F32” (úprava pro trysku)
Vzor
: “Rozváděcí deska se dvěma vstřikovacími body a roztečí 154mm. Typ trysky D22” (úprava pro rozteč)
Vzor
: “Rozváděcí deska se dvěma vstřikovacími body a roztečí 150mm. Typ trysky F32” (úprava pro rozteč a typ trysky)


4 body vstřiku

 x y (mm) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
  260 270 280   300   320   340 350 360   380 400 450  
Standardní rozváděcí desku se dvěma nebo čtyřmi vstřikovacími body lze na přání speciálně upravit pro jiný typ trysky, resp. změnit rozteč vstřikovacích bodů. Základní rozměry upraveného produktu jsou shodné s parametry standardní desky.

Vzor: “Rozváděcí deska se čtyřmi vstřikovacími body a roztečí 187mm. Typ trysky F32” (úprava pro trysku)
Vzor
: “Rozváděcí deska se čtyřmi vstřikovacími body a roztečí 154mm. Typ trysky D22” (úprava pro rozteč)
Vzor
: “Rozváděcí deska se čtyřmi vstřikovacími body a roztečí 150mm. Typ trysky F32” (úprava pro rozteč a typ trysky)


6 bodů vstřiku

 

x (mm) 300 400 500 600
y (mm) 150 200 250 300

8 bodů vstřiku

x1 (mm) 100 150 200 250
x2 (mm) 300 450 600 750
y (mm) 100 150 200 250
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00610.05MB
System Initialization0.05410.58MB
Controller Setup0.06110.62MB
Controller Execution0.42812.77MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01110.19MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00210.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.08810.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03010.05MB
Presenter Menu Category0.19010.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.55014.07MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Rozvadeci-desky-c4701'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '4701'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 17
AND rgt > 18
ORDER BY `lft` ASC
0.0002
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|4701|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (4701)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 231204233
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 17
AND rgt >= 18
ORDER BY `lft` DESC
0.0003
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (4701,4501,63101,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00012
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
Total: 220.002540
SessionValue
session_idsto0vute6mijci0alicncln186
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address54.90.204.233
last_activity1553171875
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s