Průtokoměr Dr. Eddy s indikací laminárního proudění

DR. EDDY                  

Použití technologie FCI (Fluid Characteristic Indication) - Indikace stavu tekutin

 

Dr. Eddy diagnostikuje proudění.

Použitím technologie FCI průtokoměr Dr. Eddy zobrazuje podmínky chlazení ve vztahu k účinnosti proudění: laminární proudění, přechodné proudění nebo turbulentní proudění.

 

Dr. Eddy má v měřidle zabudované čtyři stupnice: tři stupnice pro FCI a jednu stupnici pro průtok. FCI stupnice jsou volitelné a odpovídají přechodové hranici proudění pro průměry: 1/4", 3/8" nebo 1/2". Stupnici průtoku je potřeba zmínit kvůli doplňkovým funkcionalitám.

 

V závislosti na vybraném modelu ukazuje stupnice průtok v gallonech nebo litrech za minutu. Duální teplotní stupnice je standardem u všech modelů, aby bylo možné porovnat FCI stupnice.

Dr. Eddy uplatňuje vědecké poznatky v oblasti tepelné výměny a okamžitě diagnostikuje podmínky přechodové hranice proudění vody. Výkon vodního chlazení může být zachován v celém výrobním podniku prostřednictvím minimálního průtoku, který bude vyrábět turbulence na všech strojích. Bude tak možné pomocí maximalizace účinnosti proudění oddálit nákladné modernizace systémů vodního chlazení.

 

 

Základy turbulentního proudění

Turbulentní proudění vody je při odstraňování tepla v chladicím systému mnohem účinnější než voda tekoucí za laminárních podmínek. Jakmile je dosaženo turbulentního proudění, pak se už při zvýšením průtoku míra chlazení nijak významně nezvýší.

 V lisovnách se mnoho operátorů snaží, aby maximalizovali průtok vody přes systémy chlazení kvůli zajištění turbulentního proudění.

Toto zvyšuje náklady na energii kvůli čerpání více vody prostřednictvím systému než je nutné. Tato praxe může také omezit množství chladicí vody, která je k dispozici pro chlazení dalších forem na stejném obvodu chladícího systému.

 Zajištěním turbulentního proudění prostřednictvím technologie FCI, bude v lisovacím procesu použito méně vody a tím budou ušetřeny cenné zdroje a energie.

 

 

 

Není to jen průtokoměr, nýbrž i nástroj, který pomůže zachovat zdroje vodního chlazení.