Průtokoměr Dr. Eddy s indikací laminárního proudění

DR. EDDY                  

Použití technologie FCI (Fluid Characteristic Indication) - Indikace stavu tekutin

 

Dr. Eddy diagnostikuje proudění.

Použitím technologie FCI průtokoměr Dr. Eddy zobrazuje podmínky chlazení ve vztahu k účinnosti proudění: laminární proudění, přechodné proudění nebo turbulentní proudění.

 

Dr. Eddy má v měřidle zabudované čtyři stupnice: tři stupnice pro FCI a jednu stupnici pro průtok. FCI stupnice jsou volitelné a odpovídají přechodové hranici proudění pro průměry: 1/4", 3/8" nebo 1/2". Stupnici průtoku je potřeba zmínit kvůli doplňkovým funkcionalitám.

 

V závislosti na vybraném modelu ukazuje stupnice průtok v gallonech nebo litrech za minutu. Duální teplotní stupnice je standardem u všech modelů, aby bylo možné porovnat FCI stupnice.

Dr. Eddy uplatňuje vědecké poznatky v oblasti tepelné výměny a okamžitě diagnostikuje podmínky přechodové hranice proudění vody. Výkon vodního chlazení může být zachován v celém výrobním podniku prostřednictvím minimálního průtoku, který bude vyrábět turbulence na všech strojích. Bude tak možné pomocí maximalizace účinnosti proudění oddálit nákladné modernizace systémů vodního chlazení.

 

 

Základy turbulentního proudění

Turbulentní proudění vody je při odstraňování tepla v chladicím systému mnohem účinnější než voda tekoucí za laminárních podmínek. Jakmile je dosaženo turbulentního proudění, pak se už při zvýšením průtoku míra chlazení nijak významně nezvýší.

 V lisovnách se mnoho operátorů snaží, aby maximalizovali průtok vody přes systémy chlazení kvůli zajištění turbulentního proudění.

Toto zvyšuje náklady na energii kvůli čerpání více vody prostřednictvím systému než je nutné. Tato praxe může také omezit množství chladicí vody, která je k dispozici pro chlazení dalších forem na stejném obvodu chladícího systému.

 Zajištěním turbulentního proudění prostřednictvím technologie FCI, bude v lisovacím procesu použito méně vody a tím budou ušetřeny cenné zdroje a energie.

 

 

 

Není to jen průtokoměr, nýbrž i nástroj, který pomůže zachovat zdroje vodního chlazení. 

 

 

 

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00610.05MB
System Initialization0.05710.58MB
Controller Setup0.06210.62MB
Controller Execution0.41712.66MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01210.15MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00210.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07010.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.19210.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.54313.96MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Prutokomer-Dr-Eddy-c38701'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '38701'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 405
AND rgt > 406
ORDER BY `lft` ASC
0.0014
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|38701|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (38701)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 2028204233
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 405
AND rgt >= 406
ORDER BY `lft` DESC
0.0005
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (38701,68201,37601,76326,63301,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Total: 220.005544
SessionValue
session_id3sm3h3rs9j1ch675n0cus6ug67
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address54.90.204.233
last_activity1553170769
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s