Průměr 5, 6, 8, 10, 12

Bez nastavení výšky, průměr 5, 6, 8, 10, 12

Charakteristika


Instalace a výměna

Fixační díl zašroubujte proti směru hodinových ručiček. Pro vyjmutí otočte díle nejdříve proti směru hodinových ručiček.

 


Objednací kód


Nabídka

Typ Označení Objednací kód
 obrázek Měsíc + Rok OHV 5 / 1-12 / ..(Rok)
OHV 6 / 1-12 / ..(Rok)
OHV 8 / 1-12 / ..(Rok)
OHV 10 / 1-12 / ..(Rok)
OHV 12 / 1-12 / ..(Rok)
  Měsíc OHV 5 / 1-12 
OHV 6 / 1-12 
OHV 8 / 1-12 
OHV 10 / 1-12 
OHV 12 / 1-12
  6 let (Rok + 5) OHV 5 /..(Rok)
OHV 6 /..(Rok)
OHV 8 /..(Rok)
OHV 10 /..(Rok)
OHV 12 /..(Rok)
  12 let (Rok + 11) OHV 5 /..(Rok) + 11
OHV 6 /..(Rok) + 11
OHV 8 /..(Rok) + 11 
OHV 10 /..(Rok) + 11
OHV 12 /..(Rok) + 11
  SET1
Týdenní a Roční set
OHV 5 / SET1 /..(Rok)
OHV 6 / SET1 /..(Rok)
OHV 8 / SET1 /..(Rok)
OHV 10 / SET1 /..(Rok)
OHV 12 / SET1 /..(Rok)
  SET2
Datumový set
OHV 5 / SET2 /..(Rok)
OHV 6 / SET2 /..(Rok)
OHV 8 / SET2 /..(Rok)
OHV 10 / SET2 /..(Rok)
OHV 12 / SET2 /..(Rok)
  SET3
Datumový set 
s proměnným měsícem
OHV 5 / SET3 /..(Rok)
OHV 6 / SET3 /..(Rok)
OHV 8 / SET3 /..(Rok)
OHV 10 / SET3 /..(Rok)
OHV 12 / SET3 /..(Rok)
  Římské číslice I-III OHV 5 / 1-3
OHV 6 / 1-3
OHV 8 / 1-3
OHV 10 / 1-3
OHV 12 / 1-3
  Čtvrtletí + Rok OHV 5 / 1-4 /..(Rok)
OHV 6 / 1-4 /..(Rok)
OHV 8 / 1-4 /..(Rok)
OHV 10 / 1-4 /..(Rok)
OHV 12 / 1-4 /..(Rok)
  Písmena A-M OHV 5 / A-M
OHV 6 / A-M
OHV 8 / A-M
OHV 10 / A-M
OHV 12 / A-M
  Písmena N-Z OHV 5 / N-Z
OHV 6 / N-Z
OHV 8 / N-Z
OHV 10 / N-Z
OHV 12 / N-Z
  Text dle objednávky OHV 5 /..(gew. Gravur)
OHV 6 /..(gew. Gravur)
OHV 8 /..(gew. Gravur)
OHV 10 /..(gew. Gravur)
OHV 12 /..(gew. Gravur)
  Dny OHV 5 / 1-31*
OHV 6 / 1-31*
OHV 8 / 1-31
OHV 10 / 1-31
OHV 12 / 1-31
  Čistá OHV 5 
OHV 6 
OHV 8 
OHV 10 
OHV 12
  Šipka - Rok OHVE 5 /..(Rok)
OHVE 6 /..(Rok)
OHVE 8 /..(Rok)
OHVE 10 /..(Rok)
OHVE 12 /..(Rok)
  Šipka OHVE 5 
OHVE 6 
OHVE 8 
OHVE 10 
OHVE 12
  Číslice / Písmena OHVE 5 /..(gew. Gravur)
OHVE 6 /..(gew. Gravur)
OHVE 8 /..(gew. Gravur)
OHVE 10 /..(gew. Gravur)
OHVE 12 /..(gew. Gravur)
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00510.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.05610.61MB
Controller Setup0.05210.61MB
Controller Execution0.45712.73MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01110.15MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00210.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.08MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.10310.76MB
Presenter Menu Categories Full0.03410.05MB
Presenter Menu Category0.19510.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.00MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.57114.06MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Prumer-5-6-8-10-12-c30701'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '30701'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 1021
AND rgt > 1022
ORDER BY `lft` ASC
0.0004
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|30701|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (30701)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 605917974
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 1021
AND rgt >= 1022
ORDER BY `lft` DESC
0.0005
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.001437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (30701,26901,69201,26601,63801,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00012
Total: 220.003544
SessionValue
session_idd89klk1id06adp3hob46hkim84
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address3.91.79.74
last_activity1553551775
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.007s