Provoz a údržba

Progresivní kontrola a řízení chlazení pomáhá využít potenciál dobře navrženého a vyrobeného chladícícho labyrintu. Požadavky na moderní systémy řízení chlazení jsou jednoduché. Základ je kvalitní rozvaděč s dlouhou trvanlivostí, umožňující jednoduché a přehledné napojení kontrolních a řídících mechanismů.

Od jednoduché kontroly průtoku se lisovny dostávají na ekonomicky výhodnější kontrolu s indikací laminar/turbulent chladícího média. Měřit laminar/turbulent proudění je možné pomocí mechanického nebo elektronického měřidla. Eletronické měřidlo může být napojeno do stroje, jako další kontrolní bod kvality procesu.

Chladící labyrint je potřeba udržovat čistý a proto je před rozvaděč předřazován magnetický odlučovač nečistot a vysoušecí SWAP ventil pro odpojování suchých forem. Po sundání formy z lisu je potřeba pročistit chlazení pomocí inhibované kyseliny, aby se zamezilo usazování vodního kamene a tím prodloužení celého výrobního cyklu.

Před nasazením na stroj je nutné formu dynamicky otestovat na těsnost, aby se předešlo finančním ztrátám vlivem úniku chladícího média a následných oprav.

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00410.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.05510.89MB
Controller Setup0.08111.23MB
Controller Execution0.51014.62MB
Loading I18n From DB0.00340.05MB
Presenter Module Category Articles Render0.01210.16MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.01210.10MB
Presenter Module Logo Render0.00420.08MB
Presenter Module Search Render0.00810.34MB
Presenter Menu Top0.00210.00MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07811.55MB
Presenter Menu Categories Full0.04010.05MB
Presenter Menu Category0.24910.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00910.00MB
Presenter Menu Account0.0011-0.00MB
Total Execution0.65016.85MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Provoz-a-udrzba-c76326'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '76326'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 350
AND rgt > 435
ORDER BY `lft` ASC
0.0011
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|76326|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0010
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (76326)
ORDER BY `lft` ASC
0.0004
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 35001
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105695
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105662
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 24901
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1390206217
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0010
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 350
AND rgt >= 435
ORDER BY `lft` DESC
0.0002
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000436
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (76326,63301,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
Total: 260.007544
SessionValue
session_idgct8krtkmqts9la04q795im1s0
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address18.212.206.217
last_activity1550294664
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s