Odvzdušnění dutin

Slabé odvzdušnění formy může významně ovlivnit kvalitu výroby a dramaticky snížit rentabilitu a životnost formy. Nízká kvalita výroby se projeví i na estetických a funkčních vlastnostech výlisku. Při špatném odvzdušnění vznikají nekvalitní díly a je ohrožena i samotná forma, protože zachycené plyny mohou při vysokých teplotách naleptávat ocel. Vhodné odvzdušnění formy je proto velmi důležité. Stejně nezbytná je však i údržba. Během provozu dochází ke znečištění odvzdušňovacích kanálků a po určité době činnosti i k jejich ucpávání. Čištěním odvzdušňovacích kanálků se obecně zajišťuje stálá kvalita vyrobených dílů a ochrana formy.

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00610.05MB
System Initialization0.05210.58MB
Controller Setup0.05110.59MB
Controller Execution0.43212.67MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01510.13MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.01410.08MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00210.00MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07310.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.19210.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00710.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.54013.94MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Odvzdusneni-c8701'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '8701'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 1205
AND rgt > 1236
ORDER BY `lft` ASC
0.0010
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|8701|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0010
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (8701)
ORDER BY `lft` ASC
0.0014
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105865
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0011
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 94501
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105871
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105864
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1283206217
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 1205
AND rgt >= 1236
ORDER BY `lft` DESC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.001436
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (8701,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Total: 260.009542
SessionValue
session_id8mg5l9j4vf14ml25t8s9qbl9h0
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address18.212.206.217
last_activity1550295840
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s