Návrh a výroba

Dobře zpracovaná podpora návrhu chlazení je více než jen 3D modely. I když ty jsou samozřejmě k dispozici také. Systém Balzi, nabízí ucelené možnosti návrhu chladícího okruhu. Základ je kvalitní zátka. Je zde garantována:

  • Těsnost. Robustní vitonový O-kroužek při posunu na místo je chráněný před mechanickým poškozením. Po aplikaci pak nabízí obrovskou těsnící plochu. 
  • Poloha. Kovový koužek se pevně rozepře do stran chaldícího kanálu a nedovolí axiální posun.
  • Tlak. Kobminace kovového vyzezovacího kroužku a robustního vitonového těsnění dovoluje garantovat tlak 40atm, což je více ja 4x více, než se běžně používá.
  • Průtok. Díky možnosti polohování přepážek a fontánek je možná dosáhnout ideálního průtoku. Co konstruktér navrhne, to nástrojař vyrobí. je to jednoduché.
  • Opakovatelnost aplikace. Tři otáčky klíče proti směru hodin. Aplikováno. Tři otáčky po směru hodin. Otočit klíč. Zachytit zátku. Vyjmout. A znovu. A znovu.

Celý systém chlazení stojí na hlavním chladícím kanálu blízko povrchu formy. Do chlazených míst se médium navede s pomocí fontánek s ideálním průtokem, přepážek nebo spirálových přepážek.

Důležité ovšem je, že přívod chladícího média je souběžný s vyhazovači, a tedy nekoliduje s vyhazovacím paketem. Odpadá tedy nutnost řešit, kam umístit chlazení a jestli se mi do formy vejdou vyhazovače.

Balzi umožňuje vložit do formy oboje. 

Jednoduchost aplikace

První volba. Předepisováno na výkresech. První aplikace. Série F.

Tato řada se aplikuje přímo do otvoru po hlavňovém vrtáku, bez nutnosti otvor zpřesňovat. Stačí  tolerance otvoru +0,1mm. Série F je vždy v celých milimetrech. V této řadě je k dispozici kompletní příslušenství a možnosti navádění, přepažování a napojování chlazení.

 

Druhá volba, aneb Když se nezadaří. Korekční řada.

Je lhostejno proč a jak problém vznikl. V nabídce je kompletní opravná série. Aplikační průměr je zvětšený o 0,5mm. Část chladícího kanálu potřebná pro aplikaci se pomocí dodávaného výhrubníku rozšíří o 0,5mm a vloží se korekční série. Aplikace, montáž i demontáž jsou shodné.

Rozlišení obou variant?
Díky mechanickému rozlišovacímu prvku je na první pohled patrné, o jakou sérii se jedná.

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00510.05MB
System Initialization0.05810.89MB
Controller Setup0.06111.23MB
Controller Execution0.51514.63MB
Loading I18n From DB0.00340.05MB
Presenter Module Category Articles Render0.01210.16MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.01210.10MB
Presenter Module Logo Render0.00420.08MB
Presenter Module Search Render0.00810.34MB
Presenter Menu Top0.00210.00MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07511.55MB
Presenter Menu Categories Full0.04010.05MB
Presenter Menu Category0.25310.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00910.00MB
Presenter Menu Account0.0011-0.00MB
Total Execution0.63916.86MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Navrh-a-vyroba-c76325'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '76325'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 256
AND rgt > 349
ORDER BY `lft` ASC
0.0011
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|76325|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0010
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (76325)
ORDER BY `lft` ASC
0.0004
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 24701
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105660
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105661
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 7201
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1159206217
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0010
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 256
AND rgt >= 349
ORDER BY `lft` DESC
0.0002
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.001436
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (76325,63301,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
Total: 260.007544
SessionValue
session_id9dt0auar0172dt33ta5p34und6
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address18.212.206.217
last_activity1550294610
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s