Návrh a výroba

Dobře zpracovaná podpora návrhu chlazení je více než jen 3D modely. I když ty jsou samozřejmě k dispozici také. Systém Balzi, nabízí ucelené možnosti návrhu chladícího okruhu. Základ je kvalitní zátka. Je zde garantována:

  • Těsnost. Robustní vitonový O-kroužek při posunu na místo je chráněný před mechanickým poškozením. Po aplikaci pak nabízí obrovskou těsnící plochu. 
  • Poloha. Kovový koužek se pevně rozepře do stran chaldícího kanálu a nedovolí axiální posun.
  • Tlak. Kobminace kovového vyzezovacího kroužku a robustního vitonového těsnění dovoluje garantovat tlak 40atm, což je více ja 4x více, než se běžně používá.
  • Průtok. Díky možnosti polohování přepážek a fontánek je možná dosáhnout ideálního průtoku. Co konstruktér navrhne, to nástrojař vyrobí. je to jednoduché.
  • Opakovatelnost aplikace. Tři otáčky klíče proti směru hodin. Aplikováno. Tři otáčky po směru hodin. Otočit klíč. Zachytit zátku. Vyjmout. A znovu. A znovu.

Celý systém chlazení stojí na hlavním chladícím kanálu blízko povrchu formy. Do chlazených míst se médium navede s pomocí fontánek s ideálním průtokem, přepážek nebo spirálových přepážek.

Důležité ovšem je, že přívod chladícího média je souběžný s vyhazovači, a tedy nekoliduje s vyhazovacím paketem. Odpadá tedy nutnost řešit, kam umístit chlazení a jestli se mi do formy vejdou vyhazovače.

Balzi umožňuje vložit do formy oboje. 

Jednoduchost aplikace

První volba. Předepisováno na výkresech. První aplikace. Série F.

Tato řada se aplikuje přímo do otvoru po hlavňovém vrtáku, bez nutnosti otvor zpřesňovat. Stačí  tolerance otvoru +0,1mm. Série F je vždy v celých milimetrech. V této řadě je k dispozici kompletní příslušenství a možnosti navádění, přepažování a napojování chlazení.

 

Druhá volba, aneb Když se nezadaří. Korekční řada.

Je lhostejno proč a jak problém vznikl. V nabídce je kompletní opravná série. Aplikační průměr je zvětšený o 0,5mm. Část chladícího kanálu potřebná pro aplikaci se pomocí dodávaného výhrubníku rozšíří o 0,5mm a vloží se korekční série. Aplikace, montáž i demontáž jsou shodné.

Rozlišení obou variant?
Díky mechanickému rozlišovacímu prvku je na první pohled patrné, o jakou sérii se jedná.