Lamelární rovné vložky

V případě aplikace se základním členem uprostřed sestavy se doporučuje použít maximálně 10 postranních lamel. Minimální aplikace s uchycením za středový základní člen musí mít alespoň 1 lamelu z každé strany.

V případě aplikace se dvěma základními členy se doporučuje použít maximálně 30 lamel. Je nezbytné umístit alespoň 1 lamelu z každé vnější strany sestavy.


 

 

Doporučuje se, aby zaoblení hran sedla nebylo větší než 2,5mm, abychom se při montáži vyhnuli kolizi se zaoblením na vnější lamele vložky plynů.

Šroub uchycení slouží také k vyjímání.

 

 

 

 

 

 

Vložka odvodu plynů může dle potřeby pracovat jak je uvedeno na obrázku. Po opracování se doporučuje rozebrat vložku a vyčistit ji, aby byl zajištěn volný průchod plynů.

 

 

 

 

 

Rozměr složené vložky je dán součtem rozměrů a tolerancí jednotlivých lamel. Pro zajištění správného uložení se doporučuje změřit rozměr složené vložky a případně jej změnit oboustranným obroušením ploch středové části.

 

 

 

 

 

Geometrie modulárního systému způsobuje, že plyn je odváděn do odvzdušňovacího systému, který navazuje na stanovený odvod z formy. Díky této charakteristice je možné spojit více odvzdušňovacích vložek do jediného výstupního otvoru, který může být v různém směru.