Krátké na stranu formy

Datumovky - krátké na stranu formy

 

Charakteristika

 

 

 

 

 


Instalace a výměna

Fixační díl zašroubujte proti směru hodinových ručiček. Pro vyjmutí otočte díle nejdříve proti směru hodinových ručiček.

 


Objednací kód


Nabídka

Typ Označení Objednací kód
 obrázek Měsíc + Rok KKGS 4 / 1-12 / ..(Rok)
KKGS 5 / 1-12 / ..(Rok)
KKGS 6 / 1-12 / ..(Rok)
KKGS 8 / 1-12 / ..(Rok)
KKGS 10 / 1-12 / ..(Rok)
KKGS 12 / 1-12 / ..(Rok)
  Měsíc KKGS 4 / 1-12 
KKGS 5 / 1-12 
KKGS 6 / 1-12 
KKGS 8 / 1-12 
KKGS 10 / 1-12
KKGS 12 / 1-12
  6 let (Rok + 5) KKGS 4 /..(Rok)
KKGS 5 /..(Rok)
KKGS 6 /..(Rok)
KKGS 8 /..(Rok)
KKGS 10 /..(Rok)
KKGS 12 /..(Rok)
  12 let (Rok + 11) KKGS 4 /..(Rok) + 11
KKGS 5 /..(Rok) + 11
KKGS 6 /..(Rok) + 11
KKGS 8 /..(Rok) + 11 
KKGS 10 /..(Rok) + 11
KKGS 12 /..(Rok) + 11
  SET1
Týdenní a Roční set
KKGS 4 / SET1 /..(Rok)
KKGS 5 / SET1 /..(Rok)
KKGS 6 / SET1 /..(Rok)
KKGS 8 / SET1 /..(Rok)
KKGS 10 / SET1 /..(Rok)
KKGS 12 / SET1 /..(Rok)
  SET2
Datumový set
KKGS 4 / SET2 /..(Rok)
KKGS 5 / SET2 /..(Rok)
KKGS 6 / SET2 /..(Rok)
KKGS 8 / SET2 /..(Rok)
KKGS 10 / SET2 /..(Rok)
KKGS 12 / SET2 /..(Rok)
  SET3
Datumový set 
s proměnným měsícem
KKGS 4 / SET3 /..(Rok)
KKGS 5 / SET3 /..(Rok)
KKGS 6 / SET3 /..(Rok)
KKGS 8 / SET3 /..(Rok)
KKGS 10 / SET3 /..(Rok)
KKGS 12 / SET3 /..(Rok)
  Římské číslice I-III KKGS 4 / 1-3
KKGS 5 / 1-3
KKGS 6 / 1-3
KKGS 8 / 1-3
KKGS 10 / 1-3
KKGS 12 / 1-3
  Čtvrtletí + Rok KKGS 4 / 1-4 /..(Rok)
KKGS 5 / 1-4 /..(Rok)
KKGS 6 / 1-4 /..(Rok)
KKGS 8 / 1-4 /..(Rok)
KKGS 10 / 1-4 /..(Rok)
KKGS 12 / 1-4 /..(Rok)
  Písmena A-M KKGS 4 / A-M
KKGS 5 / A-M
KKGS 6 / A-M
KKGS 8 / A-M
KKGS 10 / A-M
KKGS 12 / A-M
  Písmena N-Z KKGS 4 / N-Z
KKGS 5 / N-Z
KKGS 6 / N-Z
KKGS 8 / N-Z
KKGS 10 / N-Z
KKGS 12 / N-Z
  Text dle objednávky KKGS 4 /..(gew. Gravur)
KKGS 5 /..(gew. Gravur)
KKGS 6 /..(gew. Gravur)
KKGS 8 /..(gew. Gravur)
KKGS 10 /..(gew. Gravur)
KKGS 12 /..(gew. Gravur)
  Dny KKGS 5 / 1-31*
KKGS 6 / 1-31*
KKGS 8 / 1-31
KKGS 10 / 1-31
KKGS 12 / 1-31
  Čistá KKGS 4 
KKGS 5 
KKGS 6 
KKGS 8
KKGS 10
KKGS 12
  Šipka - Rok EK 4 /..(Rok)
EK 5 /..(Rok)
EK 6 /..(Rok)
EK 8 /..(Rok)
EK 10 /..(Rok)
EK 12 /..(Rok)
  Šipka EK 4 
EK 5 
EK 6 
EK 8 
EK 10
EK 12
  Číslice / Písmena EK 4 /..(gew. Gravur)
EK 5 /..(gew. Gravur)
EK 6 /..(gew. Gravur)
EK 8 /..(gew. Gravur)
EK 10 /..(gew. Gravur)
EK 12 /..(gew. Gravur)
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00510.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.05310.58MB
Controller Setup0.05410.62MB
Controller Execution0.41412.67MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01210.15MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00210.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00410.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07110.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03010.05MB
Presenter Menu Category0.18910.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.52613.97MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Kratke-na-stranu-formy-c27101'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '27101'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 1006
AND rgt > 1007
ORDER BY `lft` ASC
0.0003
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|27101|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (27101)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 462204233
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 1006
AND rgt >= 1007
ORDER BY `lft` DESC
0.0004
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.001437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (27101,69201,26601,63801,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00012
Total: 220.003542
SessionValue
session_idrnjkn89df8jgnhokpcioa3q7l5
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address54.90.204.233
last_activity1553169548
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.007s