Krátké

Datumovky - krátké

Charakteristika

 

 

 

 

 


Instalace a výměna

Fixační díl zašroubujte proti směru hodinových ručiček. Pro vyjmutí otočte díle nejdříve proti směru hodinových ručiček.

 


Příklad objednání


Nabídka

Typ Označení Objednací kód
 obrázek Měsíc + Rok KK 2,6 / 1-12 / ..(Rok)
KK 3 / 1-12 / ..(Rok)
KK 4 / 1-12 / ..(Rok)
KK 5 / 1-12 / ..(Rok)
KK 6 / 1-12 / ..(Rok)
KK 8 / 1-12 / ..(Rok)
KK 10 / 1-12 / ..(Rok)
KK 12 / 1-12 / ..(Rok)
  Měsíc KK 2,6 / 1-12 
KK 3 / 1-12 
KK 4 / 1-12 
KK 5 / 1-12 
KK 6 / 1-12 
KK 8 / 1-12 
KK 10 / 1-12 
KK 12 / 1-12
  6 let (Rok + 5) KK 2,6 /..(Rok)
KK 3 /..(Rok)
KK 4 /..(Rok)
KK 5 /..(Rok)
KK 6 /..(Rok)
KK 8 /..(Rok)
KK 10 /..(Rok)
KK 12 /..(Rok)
  12 let (Rok + 11) KK 2,6 /..(Rok) + 11
KK 3 /..(Rok) + 11
KK 4 /..(Rok) + 11
KK 5 /..(Rok) + 11
KK 6 /..(Rok) + 11
KK 8 /..(Rok) + 11 
KK 10 /..(Rok) + 11
KK 12 /..(Rok) + 11
  SET1
Týdenní a Roční set
KK 2,6 / SET1 /..(Rok)
KK 3 / SET1 /..(Rok)
KK 4 / SET1 /..(Rok)
KK 5 / SET1 /..(Rok)
KK 6 / SET1 /..(Rok)
KK 8 / SET1 /..(Rok)
KK 10 / SET1 /..(Rok)
KK 12 / SET1 /..(Rok)
  SET2
Datumový set
KK 2,6 / SET2 /..(Rok)
KK 3 / SET2 /..(Rok)
KK 4 / SET2 /..(Rok)
KK 5 / SET2 /..(Rok)
KK 6 / SET2 /..(Rok)
KK 8 / SET2 /..(Rok)
KK 10 / SET2 /..(Rok)
KK 12 / SET2 /..(Rok)
  SET3
Datumový set 
s proměnným měsícem
KK 2,6 / SET3 /..(Rok)
KK 3 / SET3 /..(Rok)
KK 4 / SET3 /..(Rok)
KK 5 / SET3 /..(Rok)
KK 6 / SET3 /..(Rok)
KK 8 / SET3 /..(Rok)
KK 10 / SET3 /..(Rok)
KK 12 / SET3 /..(Rok)
  Římské číslice I-III KK 2,6 / 1-3
KK 3 / 1-3
KK 4 / 1-3
KK 5 / 1-3
KK 6 / 1-3
KK 8 / 1-3
KK 10 / 1-3
KK 12 / 1-3
  Čtvrtletí + Rok KK 2,6 / 1-4 /..(Rok)
KK 3 / 1-4 /..(Rok)
KK 4 / 1-4 /..(Rok)
KK 5 / 1-4 /..(Rok)
KK 6 / 1-4 /..(Rok)
KK 8 / 1-4 /..(Rok)
KK 10 / 1-4 /..(Rok)
KK 12 / 1-4 /..(Rok)
  Písmena A-M KK 2,6 / A-M
KK 3 / A-M
KK 4 / A-M
KK 5 / A-M
KK 6 / A-M
KK 8 / A-M
KK 10 / A-M
KK 12 / A-M
  Písmena N-Z KK 2,6 / N-Z
KK 3 / N-Z
KK 4 / N-Z
KK 5 / N-Z
KK 6 / N-Z
KK 8 / N-Z
KK 10 / N-Z
KK 12 / N-Z
  Text dle objednávky KK 2,6 /..(gew. Gravur)
KK 3 /..(gew. Gravur)
KK 4 /..(gew. Gravur)
KK 5 /..(gew. Gravur)
KK 6 /..(gew. Gravur)
KK 8 /..(gew. Gravur)
KK 10 /..(gew. Gravur)
KK 12 /..(gew. Gravur)
  Dny KK 5 / 1-31*
KK 6 / 1-31*
KK 8 / 1-31
KK 10 / 1-31
KK 12 / 1-31
  Čistá KK 2,6
KK 3
KK 4 
KK 5 
KK 6 
KK 8 
KK 10 
KK 12
  Šipka - Rok EK 2,6 /..(Rok)
EK 3 /..(Rok)
EK 4 /..(Rok)
EK 5 /..(Rok)
EK 6 /..(Rok)
EK 8 /..(Rok)
EK 10 /..(Rok)
EK 12 /..(Rok)
  Šipka EK 2,6
EK 3
EK 4 
EK 5 
EK 6 
EK 8 
EK 10 
EK 12
  Číslice / Písmena EK 2,6 /..(gew. Gravur)
EK 3 /..(gew. Gravur)
EK 4 /..(gew. Gravur)
EK 5 /..(gew. Gravur)
EK 6 /..(gew. Gravur)
EK 8 /..(gew. Gravur)
EK 10 /..(gew. Gravur)
EK 12 /..(gew. Gravur)
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00610.05MB
System Initialization0.05210.58MB
Controller Setup0.05110.62MB
Controller Execution0.41112.68MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01210.16MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00210.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.06910.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.18910.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.52113.99MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Kratke-c27001'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '27001'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 1002
AND rgt > 1003
ORDER BY `lft` ASC
0.0013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|27001|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (27001)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1644204233
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 1002
AND rgt >= 1003
ORDER BY `lft` DESC
0.0004
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (27001,69201,26601,63801,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Total: 220.005542
SessionValue
session_idsg1kbj6lak7nhr029igpv6qcl1
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address54.90.204.233
last_activity1553170079
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s