FasTie - příklady aplikace

TYPICKÁ APLIKACE PRO 2 NEBO 4 VYHAZOVACÍ POZICE:

Spojky (samice) jsou umístěny na konci vyhazovacích tyčí připevněné k vyhazovací desce lisu. Vsuvky (samci) jsou připojeni ke každé skladované formě. Zapojení vyhazovacích tyčí je provedeno bez jejich výměny. Upínací deska formy v příkladu je 1,062“ široká.

Vzduchový rozvaděč přivádí stlačený vzduch na konec vyhazovací tyče, aby mohly být spojky uvolněny zároveň.

Pevné vyhazovací tyče jsou zakráceny na požadovanou délku na místě a opatřeny ½-13 vnitřním závitem. Video.

Tento způsob uchycení spojek doporučujeme, pokud je vyhazovací zdvih forem konstantní - pak je tento způsob rychlý a efektivní. 

Prodlužovací tyč je součástí vyražeče lisu.

 

 

 

obr. A: Tento systém je navržen pro vlastní formy nebo dílny se stroji, které používají standardní zdvih vyhazovačů. 

 


ALTERNATIVNÍ APLIKACE PRO 2 NEBO 4 VYHAZOVACÍ POZICE:

Spojky (samice) jsou nainstalovány vedle vyhazovací desky lisu. Vsuvky (samci) jsou umístěny na konec vyhazovacích tyčí, které jsou připevněny na formu. Formy je možné měnit rychle bez nutnosti přístupu k zadní straně vyhazovací desky lisu.

Například lis se čtyřmi vyhazovacími pozicemi může být používán pro formy, které využívají pouze horizontání pozice, ale také pro formy, které používají dvě vertikální vyhazovací pozice. Upínací deska formy v příkladu je 1,062“ široká.

Vzduchový rozvaděč přivádí vzduch na konec každé vyhazovací tyče, aby mohly být spojky uvolněny zároveň. Video.

Tento způsob se používá, pokud na stroji měníte formy s různou výškou vyhazování. Spojovací tyče jsou součástí formy.

 

obr B: Tento systém je navržen pro výrobce s externími formami, kteří používají velké množství forem s různými vyhazovacími pozicemi a různými zdvihy vyhazovačů.

 


ALTERNATIVNÍ APLIKACE PRO 2 NEBO 4 VYHAZOVACÍ POZICE:

Spojky (samice) jsou nainstalovány z vnitřní strany vyhazovací desky lisu. Vsuvky (samci) jsou umístěny na konec vyhazovacích tyčí, které jsou připevněny na formu. Formy je možné měnit rychle bez nutnosti přístupu k zadní straně vyhazovací desky lisu.

Například lis se čtyřmi vyhazovacími pozicemi může být používán pro formy, které využívají pouze horizontání pozice, ale také pro formy, které používají dvě vertikální vyhazovací pozice. Upínací deska formy v příkladu je 1,062“ široká.

Vzduchový rozvaděč přivádí vzduch k vyhazovací desce lisu ze strany formy za použití adaptérů. Video.

 

 

 

obr C: Tento systém se používá všude tam, kde je omezený přístup k zadní straně vyhazovací desky lisu. Tato aplikace bude přínosem pro výrobce využívající externí formy.

 


CENTRÁLNÍ POZICE VYHAZOVÁNÍ:

Centrální vyhazovací tyč a spojka jsou nainstalovány na vyhazovací desku lisu se spojkou připevněnou na konec. Vsuvka je nainstalována na vyhazovací stůl formy. Formy je možné měnit rychle bez nutnosti přístupu k zadní straně vyhazovací desky lisu. Upínací deska formy v příkladu je 1,062“ široká.

Přívod vzduchu je připojen ke straně centrálního adaptéru. Není zapotřebí vzduchový rozvaděč. Závitová centrální vyhazovací tyč může být zkrácena na požadovanou délku přímo na místě. Na mnoha malých strojích nemusí být dostatek místa na vyhazovací tyč. Video.

 

obr D: Na malých lisech s centrálním vyhazováním je možné vyměnit šroub na válci za středovou vyhazovací tyč s FasTie rychlospojkou.

Pro 1" aplikace doporučujeme vysokopevnostní spojky a vsuvky.