Tryska s vlastní předkomůrkou, prodloužená pro opracování, průměry 16, 24, 32, 46, 60mm Tryska a samostatná tryska pro vstřikování do vtokového kanálu.


Tryska je vhodná pro vstřikování dílů, kde je vyžadován dobrý estetický vzhled místa vstřikování s nálitkem na tvaru. Tryska je vhodná pro vstřikování materiálů s abrazivními plnivy. Na rozdíl od trysky F1 opracování matrice pro těsnění trysky může být provedeno ze strany dutiny formy. Ve srovnání s tryskou F1D byla prodloužana špička. Zástavba do formy je pře válcovou plochu.  

Průměry multi trysky: 16, 24, 32, 46

Průměry singl trysky: 16, 24, 32, 46, 60

Délky: od 36mm do 356mm

Zvětšený vnitřní průměr pro minimalizaci tlakových ztrát a vyšší kvalitu výstřiku: ANO

Topení: jedno topení s nabalovacím efektem a optimalizovaným rozložením tepelného pole. Posílené vytápění míst dotyku trysky s formou.

Čidlo: jedno čidlo, standardně uzemněné, aplikované šikmo co nejblíže místa taveniny, zajištěné proti posunu a vypadnutí

Rozebiratelnost a vyměnitělnost: tělo, špička, topení, čidlo - každý kus samostatně

L ⌀D
16
36  
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00710.11MB
Environment Setup0.00610.05MB
System Initialization0.02910.21MB
Controller Setup0.06510.75MB
Controller Execution0.51813.38MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Good Detail Items Render0.01510.25MB
Presenter Module Logo Render0.00420.08MB
Presenter Module Search Render0.00410.02MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.06710.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.04MB
Presenter Menu Category0.19210.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00510.04MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.00MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.61914.44MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/FN1DSLU-FNH61DSLU-d1782536'0.0000
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `goods`.*
FROM (`goods`)
WHERE `goods`.`id` = '1782536'
ORDER BY `goods`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `images`.*
FROM (`images`)
WHERE `images`.`id` = 50442
ORDER BY `images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '64001'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 8
AND rgt > 9
ORDER BY `lft` ASC
0.0003
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
SELECT `goods`.*, `goods`.`id` AS `good_id`, `goods`.`name` AS `good_name`, `goods_attributes`.`attribute_id` AS `good_main_att_id`, `goods_attributes`.`value_id` AS `att_val_id`, `goods_attributes`.`value` AS `att_val`, `atr_values`.`position`
FROM (`goods`)
LEFT JOIN `goods_attributes` ON (`goods_attributes`.`good_id` = `goods`.`id` AND `goods_attributes`.`attribute_id` = 145104)
LEFT JOIN `atr_values` ON (`atr_values`.`id` = `goods_attributes`.`value_id`)
LEFT JOIN `goods_attributes` AS `g_attr` ON (`g_attr`.`good_id` = `goods`.`id`)
LEFT JOIN `atr_values` AS `atr_val` ON (`atr_val`.`id` = `g_attr`.`value_id`)
WHERE `union_id` = '1782536'
AND `document_state_id` IN (8)
GROUP BY `goods`.`id`
ORDER BY `atr_values`.`position` ASC, `atr_val`.`position` ASC, `goods_attributes`.`value` ASC, `goods`.`name` ASC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = 28401
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 3
AND rgt >= 14
ORDER BY `lft` DESC
0.0003
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '63101'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '28401'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '4501'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `images`.*
FROM (`images`)
WHERE good_id = 1782536 and id != 50442
ORDER BY `images`.`id` ASC
0.0010
SELECT `goods_texts`.*
FROM (`goods_texts`)
WHERE `goods_texts`.`good_id` = 1782536
ORDER BY `goods_texts`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0441
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `images`.*
FROM (`images`)
WHERE `good_id` = 1782536
AND id != 50442
ORDER BY `position` ASC
0.0020
SELECT `goods_files`.*
FROM (`goods_files`)
WHERE `good_id` = 1782536
ORDER BY `goods_files`.`id` ASC
0.0019
SELECT `goods`.*
FROM (`goods`)
WHERE union_id > 0
AND `archive` = 0
AND `visible` = 1
AND `union_id` = 1782536
ORDER BY `goods`.`id` ASC
0.0001
SELECT `goods`.*
FROM (`goods`)
WHERE `goods`.`id` = 1782536
ORDER BY `goods`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = 28401
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 3
AND rgt >= 14
ORDER BY `lft` DESC
0.0003
SELECT `attributes`.*
FROM (`attributes`)
WHERE `category_id` IN (28401,4501,63101)
ORDER BY `position_shop` ASC, `name` ASC
0.0002
SELECT COUNT(*) AS `records_found`
FROM (`goods_attributes`)
WHERE value_id != 0
AND `attribute_id` = 145104
AND `good_id` IN (1782537)
0.0001
SELECT COUNT(*) AS `records_found`
FROM (`goods_attributes`)
WHERE value_id != 0
AND `attribute_id` = 145103
AND `good_id` IN (1782537)
0.0001
SELECT `atr_values`.*
FROM (`atr_values`)
JOIN `goods_attributes` ON (`goods_attributes`.`value_id` = `atr_values`.`id`)
WHERE `goods_attributes`.`good_id` = 1782537
ORDER BY `atr_values`.`position` ASC
0.0002
SELECT `recommanded_goods`.*
FROM (`recommanded_goods`)
WHERE `goods_id` = 1782536
ORDER BY `recommanded_goods`.`id` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 429201102
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00065
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 8
AND rgt >= 9
ORDER BY `lft` DESC
0.0004
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.001436
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (64001,28401,4501,63101,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00012
Total: 410.054573
SessionValue
session_idq84kjnb64oots2v3etvfa0cvn1
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address35.172.201.102
last_activity1544973683
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
show_finding0
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.007s