Do vyhazovače

Datumovka do vyhazovače

 

 

Charakteristika

 

 

 

 

 


Objednací kód


Nabídka

Typ Označení Objednací kód
 obrázES Měsíc + Rok AWKS 5 x (délka) / 1-12 / ..(Rok)
AWKS 6 x (délka) / 1-12 / ..(Rok)
AWKS 8 x (délka) / 1-12 / ..(Rok)
AWKS 10 x (délka) / 1-12 / ..(Rok)
AWKS 12 x (délka) / 1-12 / ..(Rok)
AWKS 16 x (délka) / 1-12 / ..(Rok)
  Měsíc AWKS 5 x (délka) / 1-12 
AWKS 6 x (délka) / 1-12 
AWKS 8 x (délka) / 1-12 
AWKS 10 x (délka) / 1-12 
AWKS 12 x (délka) / 1-12 
AWKS 16 x (délka) / 1-12
  6 let (Rok + 5) AWKS 5 x (délka) /..(Rok)
AWKS 6 x (délka) /..(Rok)
AWKS 8 x (délka) /..(Rok)
AWKS 10 x (délka) /..(Rok)
AWKS 12 x (délka) /..(Rok)
AWKS 16 x (délka) /..(Rok)
  12 let (Rok + 11) AWKS 5 x (délka) /..(Rok) + 11
AWKS 6 x (délka) /..(Rok) + 11
AWKS 8 x (délka) /..(Rok) + 11 
AWKS 10 x (délka) /..(Rok) + 11
AWKS 12 x (délka) /..(Rok) + 11
AWKS 16 x (délka) /..(Rok) + 11
  SET1
Týdenní a Roční set
AWKS 5 x (délka) / SET1 /..(Rok)
AWKS 6 x (délka) / SET1 /..(Rok)
AWKS 8 x (délka) / SET1 /..(Rok)
AWKS 10 x (délka) / SET1 /..(Rok)
AWKS 12 x (délka) / SET1 /..(Rok)
AWKS 16 x (délka) / SET1 /..(Rok)
  SET2
Datumový set
AWKS 5 x (délka) / SET2 /..(Rok)
AWKS 6 x (délka) / SET2 /..(Rok)
AWKS 8 x (délka) / SET2 /..(Rok)
AWKS 10 x (délka) / SET2 /..(Rok)
AWKS 12 x (délka) / SET2 /..(Rok)
AWKS 16 x (délka) / SET2 /..(Rok)
  SET3
Datumový set 
s proměnným měsícem
AWKS 5 x (délka) / SET3 /..(Rok)
AWKS 6 x (délka) / SET3 /..(Rok)
AWKS 8 x (délka) / SET3 /..(Rok)
AWKS 10 x (délka) / SET3 /..(Rok)
AWKS 12 x (délka) / SET3 /..(Rok)
AWKS 16 x (délka) / SET3 /..(Rok)
  Římské číslice I-III AWKS 5 x (délka) / 1-3
AWKS 6 x (délka) / 1-3
AWKS 8 x (délka) / 1-3
AWKS 10 x (délka) / 1-3
AWKS 12 x (délka) / 1-3 
AWKS 16 x (délka) / 1-3
  Čtvrtletí + Rok AWKS 5 x (délka) / 1-4 x (délka) /..(Rok)
AWKS 6 x (délka) / 1-4 x (délka) /..(Rok)
AWKS 8 x (délka) / 1-4 x (délka) /..(Rok)
AWKS 10 x (délka) / 1-4 x (délka) /..(Rok)
AWKS 12 x (délka) / 1-4 x (délka) /..(Rok)
AWKS 16 x (délka) / 1-4 x (délka) /..(Rok)
  Písmena A-M AWKS 5 x (délka) / A-M
AWKS 6 x (délka) / A-M
AWKS 8 x (délka) / A-M
AWKS 10 x (délka) / A-M
AWKS 12 x (délka) / A-M
AWKS 16 x (délka) / A-M
  Písmena N-Z AWKS 5 x (délka) / N-Z
AWKS 6 x (délka) / N-Z
AWKS 8 x (délka) / N-Z
AWKS 10 x (délka) / N-Z
AWKS 12 x (délka) / N-Z
AWKS 16 x (délka) / N-Z
  Text dle objednávky AWKS 5 x (délka) /..(gew. Gravur)
AWKS 6 x (délka) /..(gew. Gravur)
AWKS 8 x (délka) /..(gew. Gravur)
AWKS 10 x (délka) /..(gew. Gravur)
AWKS 12 x (délka) /..(gew. Gravur)
AWKS 16 x (délka) /..(gew. Gravur)
  Dny AWKS 5 x (délka) / 1-31*
AWKS 6 x (délka) / 1-31*
AWKS 8 x (délka) / 1-31
AWKS 10 x (délka) / 1-31
AWKS 12 x (délka) / 1-31
AWKS 16 x (délka) / 1-31
  Čistá AWKS 5 
AWKS 6 
AWKS 8 
AWKS 10 
AWKS 12 
AWKS 16
  Šipka - Rok ES 5 /..(Rok)
ES 6 /..(Rok)
ES 8 /..(Rok)
ES 10 /..(Rok)
ES 12 /..(Rok)
ES 16 /..(Rok)
  Šipka ES 5 
ES 6 
ES 8 
ES 10 
ES 12 
ES 16
  Číslice / Písmena ES 5 x (délka) /..(gew. Gravur)
ES 6 x (délka) /..(gew. Gravur)
ES 8 x (délka) /..(gew. Gravur)
ES 10 x (délka) /..(gew. Gravur)
ES 12 x (délka) /..(gew. Gravur)
ES 16 x (délka) /..(gew. Gravur)
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00610.05MB
System Initialization0.05410.57MB
Controller Setup0.05210.59MB
Controller Execution0.41312.57MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.02510.15MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00210.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.06910.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.17610.22MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.52613.84MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Do-vyhazovace-c27501'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '27501'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 1000
AND rgt > 1001
ORDER BY `lft` ASC
0.0013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|27501|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0141
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (27501)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1726442441
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00065
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 1000
AND rgt >= 1001
ORDER BY `lft` DESC
0.0004
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000406
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (27501,69201,26601,63801,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Total: 220.018512
SessionValue
session_idnp8itgi3sp0j4g5u7o5oa19qi0
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address54.144.24.41
last_activity1547908317
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s