Čištění chladících kanálů - CDC

CDC - jednotka na odstranění vodního kamene


Charakteristika

Ideální zařízení pro odstranění jakýchkoliv usazenin "vodního kamene" nebo jiných nečistot z chladících okruhů vstřikovacích forem, které se časem usadí a nashromáždí. Tyto usazeniny brání průtoku chladící kapaliny, čímž snižují účinnost chlazení při vstřikování.

Odstraňování usazenin je možné díky průtoku kapaliny s rozpouštědly, která působí na vápenaté usazeniny.

Jednotka má dvě nádoby, jednu pro kapaliny s rozpouštědly a jednu pro pasivní lázeň.

Pasivní kapalina má za úkol zrušit rozpouštěcí účinky rozpouštědla (které případně mohlo zůstat v chladícím okruhu) a tím zachovat neporušenost materiálů, ze kterých je forma vyrobena.

Jednotka pracuje výhradně se stlačeným vzduchem a je vybavena zařízením se vzduchovou tryskou, které umožňuje vyprázdnění a vysušení okruhů forem.

 Objednací kód

Průtok (L/MIN)

Objem každé nádrže (L)

CDC 6 25
CDC C120-P100 45 120

 


Objednací kód - CDC