Čištění chladících kanálů - CDC

CDC - jednotka na odstranění vodního kamene


Charakteristika

Ideální zařízení pro odstranění jakýchkoliv usazenin "vodního kamene" nebo jiných nečistot z chladících okruhů vstřikovacích forem, které se časem usadí a nashromáždí. Tyto usazeniny brání průtoku chladící kapaliny, čímž snižují účinnost chlazení při vstřikování.

Odstraňování usazenin je možné díky průtoku kapaliny s rozpouštědly, která působí na vápenaté usazeniny.

Jednotka má dvě nádoby, jednu pro kapaliny s rozpouštědly a jednu pro pasivní lázeň.

Pasivní kapalina má za úkol zrušit rozpouštěcí účinky rozpouštědla (které případně mohlo zůstat v chladícím okruhu) a tím zachovat neporušenost materiálů, ze kterých je forma vyrobena.

Jednotka pracuje výhradně se stlačeným vzduchem a je vybavena zařízením se vzduchovou tryskou, které umožňuje vyprázdnění a vysušení okruhů forem.

 Objednací kód

Průtok (L/MIN)

Objem každé nádrže (L)

CDC 6 25
CDC C120-P100 45 120

 


Objednací kód - CDC

 

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00610.05MB
System Initialization0.05410.58MB
Controller Setup0.05310.59MB
Controller Execution0.39912.53MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01210.13MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00210.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07010.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.17510.22MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.51213.80MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Cisteni-chladicich-kanalu-CDC-c29201'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '29201'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 872
AND rgt > 873
ORDER BY `lft` ASC
0.0011
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|29201|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (29201)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1386442441
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00065
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 872
AND rgt >= 873
ORDER BY `lft` DESC
0.0002
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000406
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (29201,63601,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
Total: 220.005508
SessionValue
session_idccf1hhi5kh4rpcmkuunebr18c3
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address54.144.24.41
last_activity1547911904
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s