CalcMaster

CalcMaster®  Software pro optimalizaci vstřikování plastů

Expertní systém CalcMaster pracující na principu odražené vlny vnáší nové možnosti do procesu nabídky a poptávky pro formy na plasty a lehké kovy. Systém integruje problematiku ceny a kvality výlisku v závislosti na formě a vstřikovacích podmínkách, které lze optimalizovat ještě před spuštěním výroby formy a tím předchází ztrátám ve výrobě. Díky grafickému výstupu jsou zřetelně vidět nekonzistentní místa projektu, která přímo navedou na další optimalizaci spoluprací s odborníky na danou problematiku. Díky propracovanému systému scoringu formy a dodatečných parametrů zůstává jednou nastavené a zpětně ověřené know-how uživatelů ve firmách pro potřeby dalších generací.

Domovské stránky společnosti CalcMaster:  http://www.calcmaster.cz/

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00410.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.05310.61MB
Controller Setup0.05010.61MB
Controller Execution0.40912.70MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01210.14MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00210.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.08MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.06810.76MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.18910.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00710.00MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.51714.02MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/CalcMaster-c34701'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '34701'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 896
AND rgt > 897
ORDER BY `lft` ASC
0.0011
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|34701|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (34701)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 196127211
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 896
AND rgt >= 897
ORDER BY `lft` DESC
0.0002
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (34701,63701,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Total: 220.006538
SessionValue
session_idmtp3lbau9rp08huign1kt5quc4
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address52.201.27.211
last_activity1553492911
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s