BlendSave

 

BlendSAVE - pokročilý, vícekanálový dávkovač coumpoundů, který umožňuje optimalizovat a řídit tok surovin.

Centrální míchání

BlendSave je centralizovaný mixér, který sestává z až 14 jednotlivých vážních komor, které jsou jednotlivě napájeny přímo ze sil nebo kontejnerů. Po zvážení a propadnutí do společného trychtýře jsou materiály distribuovány jako celé dávky do příslušného zpracovatelského stroje.

Na rozdíl od tradičního gravimetrického dávkovacího mixéru, který je omezen na počet strojů, který může sloužit kvůli velkému množství variací vzorků, jediný systém BlendSave zaberá jen pár metrů podlahového prostoru a podporuje až 48 zpracovatelských strojů.

Přesnost

U aplikací, kde je nejvyšší důležitost přesnost vážení a výsledné dávky, jako je kombinace hlavních směsí mono-masterbatches, poskytuje BlendSave konzistentní vysokorychlostní vážení v rozmezí 0,01 g s využitím vícestupňového procesu a malých zatěžovacích buněk.

Po velmi přesném vážení se úplná dávka podá do společnéh násypky a prochází mísicí jednotkou v násypce volného pádu umístěném na vstupu extrudéru, aby se zajistila optimální rovnoměrnost šarží. (Pro požadované pracovní postupy lze přidat volitelný automatický rozdělovač.)

Tento vysoce přesný a rychlý průtok umožňuje systému BlendSave poskytovat podporu těm nejnáročnějším požadavkům.

Neomezené možnosti

BlendSave je jedinečný v tom, že umožňuje více systémům vzájemně komunikovat, čímž vzniká platforma, která je teoreticky neomezená v tom, kolik surovin a barevných receptur může být zpracováno a kolik zpracovatelských strojů může být dodáno.

Výrobci s desítkami různých surovin mohou integrovat více jednotek BlendSave do jediného systému propojeného pomocí PC-linked controller. Vícenásobné systémy jsou horizontálně diversifikovány tak, že výsypka pro každý jednotlivý systém uvolňuje zvážený materiál do další společnéh násypky, který využívají všechny systémy. Kompletní dávka je pak odeslána na její odpovídající stroj.

 

Pro detaily a nabídku kontaktujte naše technické oddělení

Načítání produktů...
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00610.05MB
System Initialization0.05510.61MB
Controller Setup0.06810.61MB
Controller Execution0.59213.25MB
Loading I18n From DB0.00350.03MB
Presenter Module Goods Render0.18210.64MB
Presenter Module Good Filtercontainer Render0.10410.27MB
Presenter Module Good Order Render0.00610.10MB
Presenter Module Good List Render0.00110.00MB
Presenter Module Category Contentlist Render0.00710.11MB
Presenter Module Logo Render0.00120.00MB
Presenter Module Search Render0.00510.02MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.06510.73MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.19010.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.72114.58MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/BlendSave-c67701'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '67701'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 1159
AND rgt > 1160
ORDER BY `lft` ASC
0.0012
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `goods`.`id` AS `id`
FROM (`goods`)
INNER JOIN `categories_goods` ON (`categories_goods`.`category_id` = 67701 AND `goods`.`id` = `categories_goods`.`good_id`)
WHERE categories_goods.id IS NOT NULL
AND `goods`.`visible_retail` = 1
GROUP BY `goods`.`id`
ORDER BY `goods`.`id` ASC
0.0210
INSERT INTO `_sys_request_params` (`data`, `parameters`, `admin_id`, `key`) VALUES ('a:0:{}', '||', 0, '5c9952a0291251318135118')0.0661
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `goods_price_settings`.*
FROM (`goods_price_settings`)
WHERE `default_eshop` = 1
ORDER BY `goods_price_settings`.`sort` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `goods`.*
FROM (`goods`)
WHERE 0
ORDER BY goods.name ASC
LIMIT 0, 25
0.0000
SELECT COUNT(*) AS `total_rows` FROM (SELECT `goods`.*
FROM (`goods`)
WHERE 0
ORDER BY goods.name ASC) AS `counted_results`
0.0001
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'pagination'0.0000
INSERT INTO `_sys_request_params` (`data`, `parameters`, `admin_id`, `key`) VALUES ('a:2:{s:7:\"pending\";a:12:{s:6:\"select\";a:0:{}s:3:\"set\";a:0:{}s:4:\"from\";a:0:{}s:4:\"join\";a:0:{}s:5:\"where\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:7:\"orderby\";a:0:{}s:5:\"order\";a:0:{}s:7:\"groupby\";a:0:{}s:6:\"having\";a:0:{}s:8:\"distinct\";b:0;s:5:\"limit\";b:0;s:6:\"offset\";b:0;}s:11:\"total_count\";i:0;}', '||', 0, '5c9952a041fd6114817438')0.0391
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE `category_ids` = '|67701|'
ORDER BY `date` DESC
0.0010
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 633917974
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 1159
AND rgt >= 1160
ORDER BY `lft` DESC
0.0013
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (67701,67301,63901,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Total: 280.130543
SessionValue
session_id907pgt51rnvpcuvvl1t4s32qu1
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address3.91.79.74
last_activity1553552032
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s