Montáž vnějších zátek

Série F

Příprava - vytvoření sedla pro zátku

Zátky a nástroje

 1. vyvrtání otvoru pro zátku (průměr vrtáku musí odpovídat označení zátky tj. pro zátku TR-8F se použije vrták Ø8 mm). Pozn.: při operaci č. 2 se pro řadu TR kalibruje otvor výhrubníkem +0,5 mm (např.: otvor o Ø8 mm se zvětší na Ø8,5 mm)
 2. provedení sražení hrany (pro řadu TR-F není třeba kalibrovat otvor)
  Pozn.: řezná rychlost variabilní dle typu použité oceli
 3. provedení drážky zapichovacím nožem (doporučená rychlost 400-600 ot./min, dle typu oceli a průměru otvoru)

Postup dělání díry

Kroky pro správné použití nástroje

 1. před započetím operace kápněte kapku oleje na sraženou hranu kvůli usnadnění skluzu středícího nástroje
 2. vertikální posuv nástroje musí být pomalý (podobně jako se používá "navrtáváček")
  Pozn.: tento nástroj pracuje až na posledním milimetru své dráhy!
 3. když na sebe dosednou dvě části nástroje oddělené pružinkou, je operace provedena. V tomto bodě není vhodné tlačit na nástroj, nebo dále setrvávat v této poloze déle než vteřinu (z důvodu zamezení zahřátí středícího pouzdra, které se tře o materiál formy)
 4. výše uvedené kroky, vzhledem k tlaku vyvozenému na nástroj, jsou závislé na dělníkovi jen v případě práce na vrtačce, nebo frézce, protože mají pohyb pomocí šroubu, který umožňuje citlivost při tlaku. V případě provádění těchto kroků strojově je třeba použít speciální nástroj s kompenzací tlaku (extra příslušenství na požádání)

Montáž zátky

 1. vložte zátku volně do připraveného otvoru
 2. otáčejte klíčem B (obrázek 3, bílá část) ve směru hodinových ručiček, při zablokování klíče A (červená část - jistící, neutahující) zátku utahujte pouze rukou, bez použití dalších klíčů či nástrojů, které by zvýšilo utahovací moment

Demontáž zátky

 1. vložte oba klíče
 2. přidržte klíč A (červená část - jistící, neutahující) za současného otáčení klíčem B (bílá část) proti směru hodinocých ručiček (max. 1-2 otáčky)
 3. vyjměte oba klíče
 4. otočte klíč B (bílá část) a jeho závitovou stranu našroubujte na zátku a poté ji vytáhněte