Montáž vnějších zátek

Série F

Příprava - vytvoření sedla pro zátku

Zátky a nástroje

 1. vyvrtání otvoru pro zátku (průměr vrtáku musí odpovídat označení zátky tj. pro zátku TR-8F se použije vrták Ø8 mm). Pozn.: při operaci č. 2 se pro řadu TR kalibruje otvor výhrubníkem +0,5 mm (např.: otvor o Ø8 mm se zvětší na Ø8,5 mm)
 2. provedení sražení hrany (pro řadu TR-F není třeba kalibrovat otvor)
  Pozn.: řezná rychlost variabilní dle typu použité oceli
 3. provedení drážky zapichovacím nožem (doporučená rychlost 400-600 ot./min, dle typu oceli a průměru otvoru)

Postup dělání díry

Kroky pro správné použití nástroje

 1. před započetím operace kápněte kapku oleje na sraženou hranu kvůli usnadnění skluzu středícího nástroje
 2. vertikální posuv nástroje musí být pomalý (podobně jako se používá "navrtáváček")
  Pozn.: tento nástroj pracuje až na posledním milimetru své dráhy!
 3. když na sebe dosednou dvě části nástroje oddělené pružinkou, je operace provedena. V tomto bodě není vhodné tlačit na nástroj, nebo dále setrvávat v této poloze déle než vteřinu (z důvodu zamezení zahřátí středícího pouzdra, které se tře o materiál formy)
 4. výše uvedené kroky, vzhledem k tlaku vyvozenému na nástroj, jsou závislé na dělníkovi jen v případě práce na vrtačce, nebo frézce, protože mají pohyb pomocí šroubu, který umožňuje citlivost při tlaku. V případě provádění těchto kroků strojově je třeba použít speciální nástroj s kompenzací tlaku (extra příslušenství na požádání)

Montáž zátky

 1. vložte zátku volně do připraveného otvoru
 2. otáčejte klíčem B (obrázek 3, bílá část) ve směru hodinových ručiček, při zablokování klíče A (červená část - jistící, neutahující) zátku utahujte pouze rukou, bez použití dalších klíčů či nástrojů, které by zvýšilo utahovací moment

Demontáž zátky

 1. vložte oba klíče
 2. přidržte klíč A (červená část - jistící, neutahující) za současného otáčení klíčem B (bílá část) proti směru hodinocých ručiček (max. 1-2 otáčky)
 3. vyjměte oba klíče
 4. otočte klíč B (bílá část) a jeho závitovou stranu našroubujte na zátku a poté ji vytáhněte

 

 

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00510.11MB
Environment Setup0.00510.05MB
System Initialization0.06210.61MB
Controller Setup0.07210.61MB
Controller Execution0.42812.72MB
Loading I18n From DB0.00740.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01310.14MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00310.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.08MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07410.76MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.19210.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.00MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.56714.04MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Aplikace-zatek-c7301'0.0010
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '7301'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0011
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 272
AND rgt > 273
ORDER BY `lft` ASC
0.0013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|7301|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (7301)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 477127211
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0010
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 272
AND rgt >= 273
ORDER BY `lft` DESC
0.0004
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.001437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (7301,75001,76325,63301,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
Total: 220.006542
SessionValue
session_idlqfg12vi8ven9ngvjekj9gea62
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address52.201.27.211
last_activity1553494281
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s