Almo (automatické ořezávání studeného kanálu)

 

Produkty Almo zajišťují estetické a opakovatelné oddělení studeného vtokového kanálu od výlisku. Výhodou je výrazné omezení smykového namáhání materiálu a také snížení zbytkového napětí a deformace. Uživatel ocení i snadnou zástavbu. 

Při otevírání formy se ořezávací kolík vysunuje a řezná hrana se postupně dostává do záběru. Materiál je odříznut - NIKOLIV odstřihnut. Při běžném střihu dochází k překročení meze pevnosti, kdy se materiál utrhne a zanechává neestetické stopy.

Načítání produktů...