Zátky

Pro chladící okruhy forem - systém rychlého zaslepení a uvolnění (patentováno).

Zde uvedené zátky tvoří základ celého programu chlazení, který nabízí ucelenou možnost pokrýt bezezbytku potřeby chlazení formy BEZ nutnosti tvorby jediného ZÁVITU. Tato skutečnost se příznivě promítá do ceny výroby formy. Hlavní uživatelé formy tzn. lisovny pak ocení další vynikající vlastnost, a to garantovaou opakovatelnou montáž a demontáž. 

Zátky těsní na vitonovém kroužku, který kapalinu nepustí dále. Tlak kapaliny drží na pružném kovovém kroužku, který bezpečně udrží i výrazně vyšší tlaky než běžně používané. Nadstavbou na zátky jsou pak přepážky a fontánky, které spolu s rychlospojkami tvoří ucelenou řadu pro chlazení forem. 

Veškerá sedla jsou navzájem kompatibilní a jednotlivé kusy lze za sebe libovolně vyměňovat.

Postup montáže a demontáže zátek s využitím polohovací tyče naleznete zde

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00510.05MB
System Initialization0.05610.89MB
Controller Setup0.05611.23MB
Controller Execution0.51014.62MB
Loading I18n From DB0.00340.05MB
Presenter Module Category Articles Render0.01310.16MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.01210.10MB
Presenter Module Logo Render0.00420.08MB
Presenter Module Search Render0.00810.34MB
Presenter Menu Top0.00210.00MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07611.55MB
Presenter Menu Categories Full0.03910.05MB
Presenter Menu Category0.25010.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00910.00MB
Presenter Menu Account0.0011-0.00MB
Total Execution0.62916.85MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/zatky-c5401'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '5401'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 258
AND rgt > 269
ORDER BY `lft` ASC
0.0013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|5401|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (5401)
ORDER BY `lft` ASC
0.0013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105779
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 26501
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 6601
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1418206217
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0010
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 258
AND rgt >= 269
ORDER BY `lft` DESC
0.0004
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000436
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (5401,75001,76325,63301,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Total: 250.007547
SessionValue
session_idq85i71lo650eqetvn6hst6jqo3
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address18.212.206.217
last_activity1550294543
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s