Dávkování aditiv

Roste tvarová složitost plastových dílů. Rostou požadavky na plastové materiály. Rostou nároky na barevnost, stálost, vodivost/nevodivost .... doplňte sami dle svých zkušeností.

Faktem zůstává, že do plastových dílů je potřebné a nutné přidávat různé přísady. Ať se jedná o technickou změnu vlastností, či snad čím dál častější bio (degradabilní) přísady.

Tím se zvyšují nároky na přesné, stabilní dávkování přísad. 

Dávkovací systémy LIAD byly vyvinuty pro minimalizaci rozptylu dávky, snížení spotřeby přísad a tím dosáhnutí ekonomičtější výroby.

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00710.11MB
Environment Setup0.00610.05MB
System Initialization0.06510.58MB
Controller Setup0.05410.62MB
Controller Execution0.42712.70MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01110.15MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.01010.09MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00210.00MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07810.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.18810.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.55314.00MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/davkovani-aditiv-c67101'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '67101'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 1132
AND rgt > 1137
ORDER BY `lft` ASC
0.0001
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|67101|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (67101)
ORDER BY `lft` ASC
0.0002
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 0
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 0
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1801211699
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00065
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 1132
AND rgt >= 1137
ORDER BY `lft` DESC
0.0002
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.001436
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (67101,63901,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00012
Total: 240.003539
SessionValue
session_ida6tgu5dek7rqbs4b5r55gtgma6
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address107.21.169.9
last_activity1545236334
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s