Rámy forem, sloupky a pouzdra

Rám formy je základ. Bez dobrého rámu není možné vyrobit plastový díl. Kvalita této části formy ovlivňuje ekonomiku provozu po celou dobu životnosti formy. Plnění formy můžete změnit. Vyhazovače opravit nebo vyměnit. Chlazení je možné optimalizovat. 

Rám formy je neměnný. Kvalitu rámu určuje použitá ocel, způsob obrábění a přesnost výroby - tolerance.
Kvalitu rámu neurčuje ani nízká cena, ani rychlost dodání.

Pachuť nekvalitních dílů zůstává dlouho poté, co vyprchala sladká chuť nízké ceny.

Sloupky a pouzdra jsou významně nmáhané prvky forem na plasty. Důležitý je zde materiál, povrchová úprava a tolerance výroby. Příliš volné, nebo naopak příliš malé tolerance mohou znehodnotit práci kontruktéra a nástrojařského týmu. 

POZOR! Sloupky a pouzdra nejsou totéž co středění formy. Středění formy je samostatná kapitola.

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00410.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.05510.58MB
Controller Setup0.05210.59MB
Controller Execution0.40912.58MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01010.13MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.01010.07MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00210.00MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07010.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03210.05MB
Presenter Menu Category0.18110.22MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.52113.85MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/category-c63501'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '63501'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 759
AND rgt > 828
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|63501|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (63501)
ORDER BY `lft` ASC
0.0002
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 46201
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 105666
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1858292235
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00065
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 759
AND rgt >= 828
ORDER BY `lft` DESC
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.001406
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (63501,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00012
Total: 240.003509
SessionValue
session_idfdcqr1co5o449hquhi7m5dhs50
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address18.212.92.235
last_activity1547893395
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s