Vysoušecí swap ventily

 

 

 

Vysoušecí Swap Ventil - SMARTFLOW® SWAP® Valve - je jednoduché manuálně ovladatelné zařízení, které přivádí chladící kapalinu do formy během zpracovávání anebo vzduch, aby vytlačil kapalinu z formy a chladících drah a vstupního a výstupního rozváděcího bloku.

Třícestný ventil má ověřený design. Tři možné pozice jsou WATER, PURGE anebo VENT - více viz obrázek níže.

Po vyprázdnění nabízí možnost použití ručního odvzdušňovacího ventilu, aby se uvolnil tlak vzduchu uvnitř chladicího okruhu.

 

 Rozměry ventilu v mm a palcích

 

Schéma zapojení

 

Detailněji viz anglickém jazyce: http://www.invotecsolutions.co.uk/smartflow/smartflow-mould-evacuation-valves/the-swap-valve-1450.html