Z-lock: Nezávislé testy

Zátěžové zkoušky umožňují výrobcům i klientům zvolit vhodnou povrchovou úpravu středicího dílu, zdokonalit jeho konstrukční vlastnosti a zajistit hladký průběh pracovního cyklu. 

Kompletní informace naleznete v pdf souboru.

Výrobky značky Progressive Components pravidelně procházejí zkouškami v nezávislých laboratořích pro testování průmyslových systémů. Souběžně s představením inovovaného středění typu Z proběhla série důkladných zkoušek produktu, které z podnětu výrobce zajistila firma Element Materials Technology.

„Společnost Element Materials Technology provádí nezávislé testy životnosti se zaměřením na středicí prvky
již od roku 1999. V případě popisovaného testu byl nejprve nastaven zkušební přípravek spolu s počtem
cyklů, a to tak, aby došlo k přesné simulaci výrobního procesu. Poté již aplikovaná zátěž (4400 lb) překračovala běžné provozní podmínky, čímž se výrazně zvýšila pravděpodobnost výskytu porušení materiálu.

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00410.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.05210.58MB
Controller Setup0.05110.62MB
Controller Execution0.48313.73MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01310.16MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00210.01MB
Presenter Module Logo Render0.00520.08MB
Presenter Module Search Render0.00810.34MB
Presenter Menu Top0.00410.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07611.36MB
Presenter Menu Categories Full0.04010.05MB
Presenter Menu Category0.23410.22MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00810.00MB
Presenter Menu Account0.0011-0.00MB
Total Execution0.58915.04MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Volitelne-komponenty-c37101'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '37101'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 923
AND rgt > 924
ORDER BY `lft` ASC
0.0004
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|37101|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (37101)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 219776180
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00065
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 923
AND rgt >= 924
ORDER BY `lft` DESC
0.0005
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.001406
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (37101,36501,19301,70201,63801,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00012
Total: 220.003514
SessionValue
session_id37qducakg7904fm0jje3hqo706
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address54.227.76.180
last_activity1548026563
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.007s