VersaLifter

Versalifter - upozornění pro uživatele

  1. Běžný úhel odpovídá hodnotě 5-15°; mnoho zákazníků nám ovšem sděluje svoji zkušenost, že VERSALIFTER lze úspěšně použít i při větších úhlech.
  2. Vyhazování s vedením je nutné a k tomu ještě doporučujeme použít i pomocné vedení.
  3. Doporučená tolerance odpovídá hodnotě 0,025-0,038 mm). 
  4. Ukazatel tvrdosti materiálu vložky se musí lišit od materiálu standardního jádra s kloubem alespoň o 10 HRC.
  5. Úhel uzavírání lze navrhnout tak, aby akceptoval tlak formy.
  6. Nestandardní rozměry a hrubé opracování před dodáním konzultujte s dodavatelem.