UniLifter

Systém spodního vyhazování

Systém UniLifter pro spodní vyhazování se skládá ze tří komponentů:

  1. jádra
  2. kloubové U-spojky
  3. vedení T-Gib

 


  1. Běžný úhel odpovídá hodnotě 5-10°; komponent se zabudovaným vedením lze ovšem úspěšně použít i při větších úhlech.
  2. Doporučuje se vyhazování s vedením. Je-li vodící plocha ve vložce méně než z poloviny, doporučuje se  zpřesněné vedení vyhazování.
  3. Doporučená tolerance odpovídá hodnotě 0.025-0.038mm). (0.001” - 0.0015” )
  4. Ukazatel tvrdosti materiálu vložky se musí lišit od materiálu standardního jádra s kloubem alespoň o 10 HRC. Zvýšení životnosti lze dosáhnout pokovením kluznou vrstvou nebo mazáním.

3D modely

Jádro IGES STEP Parasolid
Vedeníjádra IGES STEP Parasolid
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00510.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.05510.57MB
Controller Setup0.07810.59MB
Controller Execution0.41412.60MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01210.13MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.01110.08MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00710.05MB
Presenter Menu Top0.00210.00MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07110.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.17610.22MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.55213.87MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/UniLifter-c16301'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '16301'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 188
AND rgt > 195
ORDER BY `lft` ASC
0.0013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|16301|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (16301)
ORDER BY `lft` ASC
0.0003
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 0
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 0
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 0
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1333442441
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00065
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 188
AND rgt >= 195
ORDER BY `lft` DESC
0.0004
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.001406
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (16301,74501,65201,63201,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Total: 250.005515
SessionValue
session_id9s31m1f6o2mib6bb1ui8s9c0n3
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address54.144.24.41
last_activity1547908338
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s