UniLifter

Systém spodního vyhazování

Systém UniLifter pro spodní vyhazování se skládá ze tří komponentů:

  1. jádra
  2. kloubové U-spojky
  3. vedení T-Gib

 


  1. Běžný úhel odpovídá hodnotě 5-10°; komponent se zabudovaným vedením lze ovšem úspěšně použít i při větších úhlech.
  2. Doporučuje se vyhazování s vedením. Je-li vodící plocha ve vložce méně než z poloviny, doporučuje se  zpřesněné vedení vyhazování.
  3. Doporučená tolerance odpovídá hodnotě 0.025-0.038mm). (0.001” - 0.0015” )
  4. Ukazatel tvrdosti materiálu vložky se musí lišit od materiálu standardního jádra s kloubem alespoň o 10 HRC. Zvýšení životnosti lze dosáhnout pokovením kluznou vrstvou nebo mazáním.

3D modely

Jádro IGES STEP Parasolid
Vedeníjádra IGES STEP Parasolid