Technické informace a články

Hydraulické válce - Technické informace a články

Proč technické články

Firma JAN SVOBODA s.r.o. poskytuje nejen kompletní dodávky v oboru polotovarů pro formy na plasty a lehké kovy, ale snaží se také poskytnout obecné informace, které mají vést k lepšímu, rychlejšímu a kvalitnějšímu navrhování tvářecích nástrojů a nářadí. Obecně platí, že čím více má konstruktér informací, tím větší je pravděpodobost získání zakázky. 

Postupy a konstrukce, které byly platné a úspěšné před 20 lety se mění a snahou těchto článků je nejen ukázat, co se změnilo, ale hlavně naznačit směr vývoje, kterým se bude svět forem ubírat.

Pokud budou zde popsané informace pro Vás zajímavé a hlavně prospěšné k Vaší práci, budeme rádi, když nás o tom budete informovat. Pokud si myslíte, že zde uvedené informace by měli mít podrobnější, nebo zcela odlišný charakter, informujte nás také. Bude-li to v našich silách, rádi Vám vyhovíme.

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00610.05MB
System Initialization0.05510.89MB
Controller Setup0.05511.23MB
Controller Execution0.51314.64MB
Loading I18n From DB0.00340.05MB
Presenter Module Category Articles Render0.01210.16MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.01610.11MB
Presenter Module Logo Render0.00420.08MB
Presenter Module Search Render0.00810.34MB
Presenter Menu Top0.00210.00MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07611.55MB
Presenter Menu Categories Full0.04010.05MB
Presenter Menu Category0.24910.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00910.00MB
Presenter Menu Account0.0011-0.00MB
Total Execution0.62916.86MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Technicke-informace-a-clanky-c1301'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '1301'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 99
AND rgt > 112
ORDER BY `lft` ASC
0.0012
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|1301|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (1301)
ORDER BY `lft` ASC
0.0006
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 0
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 23301
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 23401
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0021
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 23601
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0011
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 9201
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `else_images`.`id` = 23501
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 42206217
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0010
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 99
AND rgt >= 112
ORDER BY `lft` DESC
0.0013
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000436
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (1301,1101,63201,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00212
Total: 280.011550
SessionValue
session_idk0djvv9rb3764bish5tt3g6ql0
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address18.212.206.217
last_activity1550294558
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s