Rozváděcí desky - firma BORDIGNON

Rozváděcí deska pro technologii vzduchových pružin je systém, který se skládá z více pružin našroubovaných do desky s otvory. Pomocí desky lze provést vzájemné propojení většího počtu pružin a zajistit jejich vazbu na kontrolní panel. Základní funkcí tohoto panelu v rozváděcí desce s pružinami je umožnit snadné řízení procesu plnění, vypouštění a měření tlaku náplně pružin. Tlak náplní a tím i síla působící na pístnice takto mohou být kdykoliv upraveny dle aktuálních požadavků výrobního cyklu. Rozváděcí deska nejen zajišťuje upevnění pružin v požadované poloze, ale také funguje jako zádržná komora pro náplň pružin při proporční redukci nárůstu síly v koncovém zdvihu; přitom platí, že čím větší je zádržná kapacita desky, tím menší hodnotu vykazuje nárůst síly v koncovém zdvihu.

V rámci návrhu desky je vždy třeba uvážit následující základní parametry: celkový objem požadované síly a její distribuci v prostoru, poměr koncové síly k počáteční síle, pracovní zdvih, celkové rozměry a umístění kontrolního panelu. Vrtání a konfiguraci desky lze provést dle konkrétních požadavků zákazníka. Nežádoucímu pohybu či tření zabraňují speciální podložky pro upevnění pružin k desce.

V nabídce jsou dva typy rozváděcích desek:


Příslušenství

Kontrolní panel: AP01PA, AP01PC

Bezpečnostní ventil: APR01A, APR01C

Identifikační štítek: ATAR

 

 

Publikováno 14.05.2015 14:50:47