Průměr 5, 6, 8, 10, 12 - na stranu formy

Bez nastavení výšky na stranu formy, průměr 5, 6, 8, 10, 12

Charakteristika


Instalace a výměna

Fixační díl zašroubujte proti směru hodinových ručiček. Pro vyjmutí otočte díle nejdříve proti směru hodinových ručiček.

Objednací kód


Nabídka

Typ Označení Objednací kód
 obrázek Měsíc + Rok OHVSK 5 / 1-12 / ..(Rok)
OHVSK 6 / 1-12 / ..(Rok)
OHVSK 8 / 1-12 / ..(Rok)
OHVSK 10 / 1-12 / ..(Rok)
OHVSK 12 / 1-12 / ..(Rok)
  Měsíc OHVSK 5 / 1-12 
OHVSK 6 / 1-12 
OHVSK 8 / 1-12 
OHVSK 10 / 1-12 
OHVSK 12 / 1-12
  6 let (Rok + 5) OHVSK 5 /..(Rok)
OHVSK 6 /..(Rok)
OHVSK 8 /..(Rok)
OHVSK 10 /..(Rok)
OHVSK 12 /..(Rok)
  12 let (Rok + 11) OHVSK 5 /..(Rok) + 11
OHVSK 6 /..(Rok) + 11
OHVSK 8 /..(Rok) + 11 
OHVSK 10 /..(Rok) + 11
OHVSK 12 /..(Rok) + 11
  SET1
Týdenní a Roční set
OHVSK 5 / SET1 /..(Rok)
OHVSK 6 / SET1 /..(Rok)
OHVSK 8 / SET1 /..(Rok)
OHVSK 10 / SET1 /..(Rok)
OHVSK 12 / SET1 /..(Rok)
  SET2
Datumový set
OHVSK 5 / SET2 /..(Rok)
OHVSK 6 / SET2 /..(Rok)
OHVSK 8 / SET2 /..(Rok)
OHVSK 10 / SET2 /..(Rok)
OHVSK 12 / SET2 /..(Rok)
  SET3
Datumový set 
s proměnným měsícem
OHVSK 5 / SET3 /..(Rok)
OHVSK 6 / SET3 /..(Rok)
OHVSK 8 / SET3 /..(Rok)
OHVSK 10 / SET3 /..(Rok)
OHVSK 12 / SET3 /..(Rok)
  Římské číslice I-III OHVSK 5 / 1-3
OHVSK 6 / 1-3
OHVSK 8 / 1-3
OHVSK 10 / 1-3
OHVSK 12 / 1-3
  Čtvrtletí + Rok OHVSK 5 / 1-4 /..(Rok)
OHVSK 6 / 1-4 /..(Rok)
OHVSK 8 / 1-4 /..(Rok)
OHVSK 10 / 1-4 /..(Rok)
OHVSK 12 / 1-4 /..(Rok)
  Písmena A-M OHVSK 5 / A-M
OHVSK 6 / A-M
OHVSK 8 / A-M
OHVSK 10 / A-M
OHVSK 12 / A-M
  Písmena N-Z OHVSK 5 / N-Z
OHVSK 6 / N-Z
OHVSK 8 / N-Z
OHVSK 10 / N-Z
OHVSK 12 / N-Z
  Text dle objednávky OHVSK 5 /..(gew. Gravur)
OHVSK 6 /..(gew. Gravur)
OHVSK 8 /..(gew. Gravur)
OHVSK 10 /..(gew. Gravur)
OHVSK 12 /..(gew. Gravur)
  Dny OHVSK 5 / 1-31*
OHVSK 6 / 1-31*
OHVSK 8 / 1-31
OHVSK 10 / 1-31
OHVSK 12 / 1-31
  Čistá OHVSK 5 
OHVSK 6 
OHVSK 8 
OHVSK 10 
OHVSK 12
  Šipka - Rok OHVE 5 /..(Rok)
OHVE 6 /..(Rok)
OHVE 8 /..(Rok)
OHVE 10 /..(Rok)
OHVE 12 /..(Rok)
  Šipka OHVE 5 
OHVE 6 
OHVE 8 
OHVE 10 
OHVE 12
  Číslice / Písmena OHVE 5 /..(gew. Gravur)
OHVE 6 /..(gew. Gravur)
OHVE 8 /..(gew. Gravur)
OHVE 10 /..(gew. Gravur)
OHVE 12 /..(gew. Gravur)
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00510.05MB
System Initialization0.05210.61MB
Controller Setup0.05010.61MB
Controller Execution0.41312.73MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01210.15MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00210.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.08MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.06810.76MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.19010.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00710.00MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.52114.06MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Prumer-5-6-8-10-12-na-stranu-formy-c30601'0.0010
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '30601'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 1019
AND rgt > 1020
ORDER BY `lft` ASC
0.0014
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|30601|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (30601)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 992127211
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0010
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 1019
AND rgt >= 1020
ORDER BY `lft` DESC
0.0015
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (30601,26901,69201,26601,63801,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Total: 220.008544
SessionValue
session_idjk0ql0j82qsvbfdrcrechv2l67
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address52.201.27.211
last_activity1553493150
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s