Průměr 3, 4

Bez nastavení výšky, průměr 3, 4

Charakteristika

 

 

 

 

 


Instalace a výměna

Fixační díl zašroubujte proti směru hodinových ručiček. Pro vyjmutí otočte díl nejdříve proti směru hodinových ručiček.


Objednací kód


Nabídka

Typ Označení Objednací kód
 obrázek Měsíc + Rok OHV 3 / 1-12 / ..(Rok)
OHV 4 / 1-12 / ..(Rok)
OHVE 3 / 1-12 / ..(Rok)
OHVE 4 / 1-12 / ..(Rok)
  Měsíc OHV 3 / 1-12 
OHV 4 / 1-12 
OHVE 3 / 1-12 
OHVE 4 / 1-12
 

4 roky (Rok + 3)

OHV 3 /..(Rok)
OHV 4 /..(Rok)
OHVE 3 /..(Rok)
OHVE 4 /..(Rok)
  Písmena A-F OHV 3 / A-F
OHV 4 / A-F
OHVE 3 / A-F
OHVE 4 / A-F
  Značící elektroda ME

 

 

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00510.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.05310.61MB
Controller Setup0.05210.61MB
Controller Execution0.42412.71MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01310.14MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00310.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.08MB
Presenter Module Search Render0.00710.05MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07110.76MB
Presenter Menu Categories Full0.03210.05MB
Presenter Menu Category0.19310.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00710.00MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.53514.04MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Prumer-3-4-c30501'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '30501'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 1017
AND rgt > 1018
ORDER BY `lft` ASC
0.0014
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|30501|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (30501)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1133127211
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0010
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 1017
AND rgt >= 1018
ORDER BY `lft` DESC
0.0015
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.002437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (30501,26901,69201,26601,63801,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Total: 220.010544
SessionValue
session_id780m21sdv1mabob7kv6f2f7jg5
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address52.201.27.211
last_activity1553493084
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s