Montáž vnitřních zátek

Instalace zátek pro usměrnění toku v chladících okruzích vstřikovacích forem

(Patentovaný systém)

Tyč s popisem


Postup při montáži zátek

 1. Nasazení zátky "A" na dva šestihrany "B" a kontrola správnosti usazení.
 2. Při uchycení rukojeti "E" zašroubujte rukojeť "F", a lehce utáhněte.
 3. Přesvědčete se, že zátka "A" je uchycena na tyči.
 4. Zasuňte tyč do otvoru, který chcete zaslepit, až na doraz matice "C".
 5. Při zablokování rukojeti "D" otáčejte rukojetí "E" proti směru otáčení hodinových ručiček, až dojde k zablokování.
 6. Přesvědčete se, že je zátka dobře usazena lehkým tlakem na tyč vpřed a vzad.
 7. Přidržte rukojeť "E" a vyšroubujte rukojeť "F" (stačí jedna až dvě otáčky).
 8. Vytáhněte tyč z otvoru, nejlépe tahem za rukojeť "D"

Postup při demontáži zátek

 1. Vložte tyč do otvoru a lehce otáčejte rukojeťmi "D" a "E". Působte lehkým tlakem na zátku, dokud oba šestihrany "B" nezapadnou na své místo. (to se pozná tak, že rukojeti "D"a "E" se již neotáčí)
 2. Při přidržení rukojeti "E" zašroubujte rukojeť "F" do mírného utažení a ujistěte se, že zátka je zachycena lehkým tahem tyče ven.
 3. Zablokujte rukojeť "D" a otáčejte rukojetí "E" proti směru hodinových ručiček.
 4. Vytáhněte tyč i se zátkou z otvoru.