Pokyny pro použití

Rozváděcí desky - Firma BORDIGNON - pokyny

POZOR!

 • Pružina nesmí být vystavena jakémukoliv tlaku na bok. Pracovní zdvih musí probíhat kolmo k základně pružiny
 • Vyvarujte se možného poškrábání nebo vzniku rýh na povrchu pístU
 • Chraňte před tekutinami, chemikáliemi a působením nečistot
 • Na pružině neprovádějte žádné mechanické práce
 • Demontáž pružiny svěřte vždy jen odborně školenému personálu servisních středisek

INFORMACE PRO BĚŽNÝ PROVOZ PRUŽINY

 • Základnu pružiny upevněte na plochý povrch pomocí šroubù vhodných pro vysoké provozní zatížení
 • Plňte pouze dusíkem (N2)
 • Max. plnící tlak 150 barů
 • Max. provozní rychlost 5m/min s mazáním
 • Pro mazání pístnice použijte lubrikační přípravek s molybdendisulfidem (MOS2)
 • Dodržujte max. provozní teplotu +15°C (59°F)/+80°C (176°F)
Publikováno 02.10.2014 13:29:37