Odpružená RT mini série - vnitřní tvary

Skládací jádra typu MiniCores rozšiřují možnosti aplikace skládacích jader na díly o průměru kolem 10 mm. Vzhledem k minimálnímu průměru jádra se používají tři větší skládací segmenty v kombinaci se třemi užšími, neskládacími segmenty, které jsou součástí středového kolíku. Díky většímu složení jádra lze uvolnit hlubší vnitřní tvary. Vedle závitů mohou být s úspěchem odformovány i detaily přesahující možnosti vytáčecích forem (jamky, výčnělky apod.)

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00510.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.05610.58MB
Controller Setup0.05610.59MB
Controller Execution0.41112.53MB
Loading I18n From DB0.00340.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01110.13MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00310.01MB
Presenter Module Logo Render0.00420.06MB
Presenter Module Search Render0.00710.05MB
Presenter Menu Top0.00410.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07510.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03210.05MB
Presenter Menu Category0.17610.22MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00610.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.52813.80MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Odpruzena-RT-mini-serie-vnitrni-tvary-c76348'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '76348'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 225
AND rgt > 226
ORDER BY `lft` ASC
0.0012
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|76348|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0010
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (76348)
ORDER BY `lft` ASC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 1407292235
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00065
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 225
AND rgt >= 226
ORDER BY `lft` DESC
0.0003
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.001406
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (76348,65401,63201,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00112
Total: 220.006509
SessionValue
session_idbf4llqviq4uekm3duueq5o4ec2
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address18.212.92.235
last_activity1547893374
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.007s