Montáž fontánek

Postup pro aplikaci fontánek:

TECHNICKÁ POZNÁMKA:

 1. V případě, že potřebujete umístit chladící prvky do hloubky (viz. obrázek výše), proveďte otvor za pomoci vhodného nástroje tak, aby ØT1 odpovídal hodnotám uvedeným v tabulce.

2. Když provádíte otvor pro upevnění fontánky s dvěma různými průměry dle tabulky, dbejte na to, aby hloubka ØA byla minimálně o 5 mm delší než rozměr L2 fontánky.

 


 

Polohování:

Správnou cirkulaci chladící kapaliny zajistíte instalací fontánky dle nákresu. Dbejte na správnou polohu značky S na fontánce - tak aby odpovídala nákresu.


  

Příklady aplikace: