FlowSave

 

Průběžný gravimetrický dávkovač hmotnosti

FlowSave splňuje požadavky sektoru vytlačování na přesné a homogenní dávkování a konstantní míchání tím, že  poskytuje vysoce vážení v mísení a přivádění různých materiálů a materiálů s různou sypnou hustotou, jako jsou pelety, granule a prášek.

FlowSave pokrývá široký výrobní rozsah až 1500 kg / h a může dodat až 5 materiálů. Samostatné snímače zatížení pro každou součást umožňují neustálé sledování jednotlivých složek průtoku. Pokud se objeví nějaké změny vlastností, např. Objemová hustota, velikost pelet atd., Funkce FlowSave automaticky upraví jednotlivé podavače tak, aby odpovídaly rychlosti extruderu v požadovaném poměru - bez ovlivnění přesnosti smíšeného materiálu. To zajišťuje konstantní poměr míchání podle receptury po celou dobu.

 

Pro detaily kontaktujte technické oddělení

Načítání produktů...
BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00610.11MB
Environment Setup0.00610.05MB
System Initialization0.05210.58MB
Controller Setup0.66710.62MB
Controller Execution0.64213.42MB
Loading I18n From DB0.00350.03MB
Presenter Module Goods Render0.23810.80MB
Presenter Module Good Filtercontainer Render0.15910.33MB
Presenter Module Good Order Render0.00610.09MB
Presenter Module Good List Render0.00110.00MB
Presenter Module Category Contentlist Render0.00710.11MB
Presenter Module Logo Render0.00120.00MB
Presenter Module Search Render0.00410.02MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.06410.70MB
Presenter Menu Categories Full0.03110.05MB
Presenter Menu Category0.18810.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00510.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution1.36714.72MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/FlowSave-c67501'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '67501'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 1161
AND rgt > 1162
ORDER BY `lft` ASC
0.0002
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `goods`.`id` AS `id`
FROM (`goods`)
INNER JOIN `categories_goods` ON (`categories_goods`.`category_id` = 67501 AND `goods`.`id` = `categories_goods`.`good_id`)
WHERE categories_goods.id IS NOT NULL
AND `goods`.`visible_retail` = 1
GROUP BY `goods`.`id`
ORDER BY `goods`.`id` ASC
0.0000
INSERT INTO `_sys_request_params` (`data`, `parameters`, `admin_id`, `key`) VALUES ('a:0:{}', '||', 0, '5c937d758aba71851471103')0.1421
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00013
SELECT `goods_price_settings`.*
FROM (`goods_price_settings`)
WHERE `default_eshop` = 1
ORDER BY `goods_price_settings`.`sort` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `goods`.*
FROM (`goods`)
WHERE 0
ORDER BY goods.name ASC
LIMIT 0, 25
0.0000
SELECT COUNT(*) AS `total_rows` FROM (SELECT `goods`.*
FROM (`goods`)
WHERE 0
ORDER BY goods.name ASC) AS `counted_results`
0.0001
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'pagination'0.0000
INSERT INTO `_sys_request_params` (`data`, `parameters`, `admin_id`, `key`) VALUES ('a:2:{s:7:\"pending\";a:12:{s:6:\"select\";a:0:{}s:3:\"set\";a:0:{}s:4:\"from\";a:0:{}s:4:\"join\";a:0:{}s:5:\"where\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:7:\"orderby\";a:0:{}s:5:\"order\";a:0:{}s:7:\"groupby\";a:0:{}s:6:\"having\";a:0:{}s:8:\"distinct\";b:0;s:5:\"limit\";b:0;s:6:\"offset\";b:0;}s:11:\"total_count\";i:0;}', '||', 0, '5c937d75b6cf01885231720')0.0361
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE `category_ids` = '|67501|'
ORDER BY `date` DESC
0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 405204233
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00064
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 1161
AND rgt >= 1162
ORDER BY `lft` DESC
0.0003
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000437
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (67501,67301,63901,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00012
Total: 280.180543
SessionValue
session_idb6j98gru2melei7i8gctiim805
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address54.90.204.233
last_activity1553169781
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s