Napojení na stroj digitálního průtokoměru

S programovatelným SPDT displejem.


Měří rychlost průtoku kapaliny a její teplotu a zároveň poskytuje jeden programovatelný přepínací bod pro nastavení vysoké nebo nízké teploty.