Digitální průtokoměr s indikací laminárního proudění

Výborně čitelný displej je konfigurován pomocí zapečetěných tlačítek a má uživatelsky přívětivé menu.

Má mnoho nově přidaných funkcí. S pomocí tohoto diagnostického nástroje mohou inženýři a pracovníci údržby rychle odhalit a zkontrolovat teplotu a průtok v chladícím okruhu pomocí průtokoměru LCD TRACER®.