Speciální tryska se třemi body pro přímé vstřikování DN5


Tryska je vhodná pro takové vstřikování, kde se požaduje dobrý estetický vzhled bodu vstřikování. Zvláštností trysky je, že má 2/3 vstřikovací body umístěné po 120° po obvodu, jejichž osa je shodná se středovou osou trysky, aby bylo zajištěno ideální plnění kusů válcového tvaru. Minimální vzdálenost mezi hroty je 3,2 mm.

L ⌀D
18
38  
Ceny jsou uvedeny bez DPH.