Technický popis přepínače plnění dutin a odchlazení zachytavače studeného čela taveniny

Jak jednoduše a sminimální investicí dosáhnout zkrácení cyklového času u velkých forem?

Charakteristika

  • Montáž, demontáž a přepínání z dělící roviny
  • Možnost chladit oblast vstřikování
  • Vyrobeno z korozivzdorné oceli
  • Otvor pro vyhazovač ⌀ 5 mm je optimalizován pro vytrhávací panenku

Aplikace

  1. Vložte přepínač do formy a utáhněte
  2. Na stroji vyrobte požadovaný tvar kanálu
  3. Zablokování požadované části kanálu se provádí vymontováním a pootočením polohovacího prvku "B" o 90°, 180° nebo 270°

Přepínač se skládá ze dvou částí. Funkční (A) a polohovací (B). 

V případě požadavku vyšroubujete přepínač z formy (obsluha probíhá z dělící roviny) a přestavíte směr plnění - viz následující obrázek.

Doporučená varianta je chlazená. Obtok chladící vody okolo zachytavače studeného čela taveniny, resp. vytrhavače vtoku, při umístění na konci větve vyýrazně zkracuje cyklové časy.