Certifikace

Vinuté pružiny - certifikace

Firma BORDIGNON vyrábí vinuté pružiny v různých průměrech, tvarech a za použití nejkvalitnějších materiálů již déle než 40 let. Dnes také proto tyto pružiny splňují mnohé mezinárodní standardy certifikace, mezi nimi i ISO 10243.

Veškerá výroba od začátku až po konečné úpravy probíhá v závodech firmy Bordignon což umožňuje stálý dohled na kvalitu výroby a zpracování.

V roce 1995 firma Bordignon jako první v oboru získala ocenění kvality s označením UNI EN ISO 9002. Během roku 2002 byl firmě udělen certifikát kvality UNI EN ISO 9001:2000. Díky výrobním procesům šetrným k životnímu prostředí byla v roce 2007 firma oceněna certifikátem UNI EN ISO 14001:2004 společností Bureau Veritas.

Skladové množství produktů firmy Bordignon a jejích dodavatelů zaručuje zákazníkům rychlé dodávky objednaného zboží a spolehlový po prodejní servis všech pružin uvedených v katalogu firmy Bordignon.

Vysoké výkonnosti vinutých pružin firmy Bordignon je dosaženo díky pečlivě vedenému výzkumu nových materiálů a jejich vlastností, stejně jako průběžným testům za různých pracovních podmínek.

Firma Bordignon může garantovat nejvyšší výkon svých výrobků pouze v případě, že tyto jsou používány k účelům, pro něž byly vyrobeny. Pro usnadnění výběru produktu firmy byl vytvořen software s knihovnou čítající více jak 400 pružin z katalogu firmy Bordignon, který při zadání zatížení a zdvihu navrhne optimální řešení s ohledem na životnost produktů.

Jakmile si vyberete pro Vás tu nejvhodnější variantu, může být dále zpracován nákres v CAD zahrnující veškeré rozměry a hodnoty.

Software pro optimální výběr produktů je pro zákazníky dostupný na stránkách firmy Bordignon.


Standard ISO 10243 zavádí jednotné značení hodnot pro vinuté pružiny:

  • D - průměr díry pro usazení (vnější průměr)
  • d - průměr kolíku (vnitřní průměr)
  • L0 - délka nestlačené pružiny
  • R - zatížení (Newton, 1N = 0,102Kg)

Norma také určuje max. povolené pracovní zatížení, přípustnou odchylku v délce u nestlačené pružiny a identifikační barvu.


Technické parametry

  • Tuhost: ±10%
  • Délka nezatížené pružiny: ±1%, minimum: ±0,75mm
    (pružiny firmy Bordignon splňují přísnější normy než vyžaduje certifikace ISO)
  • Vnější průměr: vždy o něco menší než je hodnota uvedená v katalogu
  • Vnitřní průměr: vždy o něco větší než je hodnota uvedená v katalogu

Použitá ocel a její teplotní zpracování umožňuje použití vinutých pružin firmy Bordignon při teplotách až 125ºC bez jakéhokoli vlivu na ztrátu nosnosti a až do 250ºC se ztrátou nosnosti odpovídající teplotnímu zatížení.

BenchmarksTimeCountMemory
Kohana Loading0.00410.11MB
Environment Setup0.00410.05MB
System Initialization0.05510.57MB
Controller Setup0.05810.59MB
Controller Execution0.43912.68MB
Loading I18n From DB0.00440.03MB
Presenter Module Category Articles Render0.01210.14MB
Presenter Menu Subcategories Boxes0.00310.01MB
Presenter Module Logo Render0.00520.06MB
Presenter Module Search Render0.00610.05MB
Presenter Menu Top0.00310.01MB
Presenter Module BasketInfo Render0.07110.72MB
Presenter Menu Categories Full0.03310.05MB
Presenter Menu Category0.20110.24MB
Presenter Module Breadcrumbs Render0.00110.00MB
Presenter Menu Categories Main0.00710.01MB
Presenter Menu Account0.0001-0.00MB
Total Execution0.55713.95MB
QueriesTimeRows
Connecting to DB0.0001
Select * From `route_urls` Where old_url = 'https://www.jansvoboda.cz/Certifikace-c30201'0.0000
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `categories`.`id` = '30201'
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
LIMIT 0, 1
0.0031
ROLLBACK0.0000
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `branches`.*
FROM (`branches`)
WHERE `main` = 1
ORDER BY `branches`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE lft < 1064
AND rgt > 1065
ORDER BY `lft` ASC
0.0013
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_routes'0.0000
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'web'0.0000
SELECT `else_images`.*
FROM (`else_images`)
WHERE `id` = 51401
ORDER BY `else_images`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `contents`.*
FROM (`contents`)
WHERE category_ids LIKE "%|30201|%"
ORDER BY `name` ASC
0.0011
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND `parent_id` IN (30201)
ORDER BY `lft` ASC
0.0010
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_module'0.00113
Select `key`, `text` From `i18n` where `language` = 'cs_CZ' and `group` = 'presenter_menu'0.0000
SELECT `states`.*
FROM (`states`)
WHERE `shortcut` = 'cz'
ORDER BY `states`.`ordering` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `exchange_rates`.*
FROM (`exchange_rates`)
WHERE `shortcut` = 'CZK'
ORDER BY `exchange_rates`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `basket_items`.*
FROM (`basket_items`)
WHERE good_id > 0
AND `random_customer_id` = 697206217
AND `owner` = 'not_loged'
ORDER BY `basket_items`.`id` ASC
0.0010
SELECT `settings`.*
FROM (`settings`)
WHERE `alias` = 'main'
ORDER BY `settings`.`id` ASC
LIMIT 0, 1
0.0001
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
AND depth <= 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00264
SELECT `id`, `id`
FROM (`categories`)
WHERE lft <= 1064
AND rgt >= 1065
ORDER BY `lft` DESC
0.0014
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `visible` = 1
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.000436
SELECT `categories`.*
FROM (`categories`)
WHERE `parent_id` IN (30201,12201,12101,63801,0)
AND `visible` = 1
AND depth <= 0
ORDER BY `categories`.`lft` ASC, `categories`.`position` ASC
0.00212
Total: 230.015542
SessionValue
session_idv5008pqjstnh4ekv6799sfinr6
total_hits1
_kf_flash_
Array
(
)
user_agentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ip_address18.212.206.217
last_activity1550297377
settingsstdClass [object]
navic1.05
navic_popp1.03
lngcz
mena5

Profiler executed in 0.006s